مورد85- قربانی ماه شعبان انجام شد

47 بسته قربانی بین خانواده های تحت پوشش و نیازمند توزیع گردید

مورد85                                                                                                                                                                                                                                                    گزارش نهایی
قربانی_ماهانه_شعبان
خوبی بی بهانه

با یاری خداوند و محبتهای همیشگی شما خیرین محترم قربانی این ماه  با جمع آوری مبلغ 9.492.000 تومان و خریداری3 راس گوسفند روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه مصادف با اول ماه شعبان با حضور داوطلبین عزیز و با رعایت پروتوکل های بهداشتی 47 بسته گوشت آماده و بین خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.
  

شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در این امر خداپسندانه مبالغ خود را به شماره کارت موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.

شماره کارت مخصوص قربانی : ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲
اینستگرام:
kindness_without_expectation
عدالت_برای_همه
موسسه_بین المللی_دیدبان_عدالت