مورد 71-گزارش نهایی جهیزیه

موسسه بین المللی دیدبان عدالت به همت شما خیرین عزیز و نیکوکاران محترم ؛ جهیزیه ای با مبلغ 12 میلیون تومان تهیه کرده و به  زوج نیازمند منطقه محروم جنوب استان کرمان ارسال کردند.

دستان سخاوتمند و پرمهر شما مملوء از رحمت الهی