تامین جهیزیه برای خانواده تحت پوشش موسسه

برای تهیه جهیزیه دو دختر خانم که در یک خانواده محترم و نیازمند زندگی می کنند و قرار است که در اسفند ماه عروسی کنند 8 میلیون تومان نیاز است که تقریبا هزینه هر جهیزیه 4 میلیون تومان می شود.
افرادی که تمایل دارند در تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند مشارکت کنند می توانند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.
مبلغ مورد نیاز: 8 میلیون تومان
شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت  نزد بانک پاسارگاد
5022297000017397