تامین جهیزیه برای خانواده ای نیازمند

به لطف خدا و یاری شما خیرین و همراهان خوب، موسسه بین المللی دیدبان عدالت برای یک خانواده محترم و نیازمند تحت پوشش موسسه که با مشکلات بسیاری از جمله فقر، بیماری و ... دست به گریبان هستند جهیزیه آبرومندی تهیه و ارسال کرد. خوشحالی و شادمانی وصف نشدنی این خانواده به هنگام دیدن جهیزیه مرهون همراهی بی دریغ شما خوبان هست. اجرکم عندالله
افرادی که تمایل دارند در تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند مشارکت کنند می توانند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.