تامین جهیزیه برای خانواده‌ی نیازمند شمالی

به لطف خدا و یاری شما خیرین و همراهان خوب، موسسه بین المللی دیدبانعدالت برای یک خانواده محترم و نیازمند شمالی که چندین سال به علت فقر و عدم توانایی مالی خواستگارهای دختر خود را نمی‌پذیرفتند جهیزیه آبرومندی تهیه و ارسال کرد. خوشحالی و شادمانی وصف نشدنی این خانواده به هنگام دیدن جهیزیه مرهون همراهی بی دریغ شما خوبان است.
افرادی که تمایل دارند در تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند مشارکت کنند می توانند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.
شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت نزد بانک پاسارگاد:
5022297000004353