تامین جهیزیه نوعروس قمی

با کمک شما خیرین محترم موسسه بین المللی دیدبان عدالت جهیزیه یک نو عروس در شهر قم تهیه و تحویل داده شد.
این جهیزیه کامل شامل فرش، یخچال، گاز، ماشین لباس شویی، ظروف آشپزی و دیگر اقلام مورد نیاز این عزیزان است.