اهداء جهیزیه به نوعروس

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با کمک شما خیرین محترم ، یخچال، گاز، ماشین لباسشویی و یک تخته فرش 12متری برای جهیزیه عروس سادات تهیه و ارسال کردند.