وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در «گردهمایی اجتماعی جهان - تونس 2013»

سیزدهمین گردهمایی اجتماعی جهان تحت عنوان "عدالت و کرامت" از تاریخ 26 تا 31 مارس 2013 (ششم تا پانزدهم فروردین ماه 92) با حضور بیش از چهار هزار و پانصد مؤسسه غیردولتی و بیش از پنجاه هزار شخصیت و فعال اجتماعی به میزبانی کشور تونس برگزار گردید.

پس از استقبال چشمگیر مؤسسات مردمی و سازمانهای غیردولتی از نخستین گردهمایی اجتماعی جهان (World social forum) در سال 2001 در شهر بندری پورتو الگره برزیل که به منظور ایجاد فضایی بین المللی جهت معرفی و تبادل فعالیتها، ظرفیتها، دیدگاهها و مؤسسات مردم نهاد در اقصی نقاط جهان و هم افزایی و انتقال دیدگاهها و تجربیات متقابل برگزار گردید، استمرار آن به صورت همه ساله محور اهتمام فعالان اجتماعی و سازمانهای غیردولتی قرار گرفت.

نمایندگان "انجـمن بیـن الملـلی دیـدبان عدالـت" نیز با برگزاری دو عنوان پنل تخصصی در حاشیه این گردهمایی با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویـت سازی، تـرویج و تـبلیغ عالـمانه و هدفمـند گفتـمان و دیدگاه سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه¬های حقوقی و اجتماعی و همچـنین تأثیـرگذاری بر فضـای اجتماعی بوجـود آمده در جهـت تقـویت و تثبیـت گفتمـان عدالـت و مقابله با مظـاهر ظلم، تبعیـض و بی عدالتی، در این گردهمایی جهـانی حضـوری فعال و مؤثر داشتند.

عـناوین پنـل های تخصصی انجمن که در فضـای عمومی برنامه همایش اجرا گذاشته شد به قرار ذیل است:

 

  1. آثار وضـعی موارد غصـب، تجاوز، اشـغال و تصـرف عدوانی در سرزمین های اشـغالی از منـظر حقـوق بین الملـل 
  2. راهـکارهای مقـابله با  خشـونت ، ظلم، تبعیـض و بـی عدالـتی در دنیای جدیـد

اساتید و کارشناسانی که انجمن را در این حضور همراهی نمودند عبارتند از:

 

  • آقای دکتر محمد صادق کوشکی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر توکل حبیب زاده / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
  • آقای دکتر ناصر سودانی / مشاور علمی انجمن و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و نماینده مجلس شورای اسلامی
  • آقای احمد سروش نژاد / مشاور علمی انجمن و مدیر مسئول مؤسسه زیتون
  • آقای حسین سیروس / مدیرعامل انجمن

پنـل نخسـت با موضـوع: "بررسـی حقـوقی آثار وضعی غصـب، تجـاوز، اشغال و تصرف عدوانی در سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل" و با حضور جمع کثیری از فعالان و سازمانهای غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین ، استرالیا و نمایندگانی از NGO های فلسطینی و بحرینی برگزار گردید. در این پنل موضـوع آثار حقـوقی متـرتّب بر اشغـال و نقـض فاحـش حـق تعییـن سرنوشـت مردم فلسطیـن؛ توسـط دکتر حبیب زاده، موضوع نقض کرامت انسانی در بحرین و فلسطین؛ توسط دکتر کوشکی، موضوع نقض حقوق بشر و معاهدات بین الملل توسط رژیم صهیونیستی توسط دکتر سودانی و موضوع بررسی نقض حقوق بشر در سرزمیـنهای اشغالی فلسطیـن در چهارچوب قواعد نهادهای بیـن الملـلی و منشـور ملل متحـد؛ توسـط آقای سروش نژاد به بحث گذاشته شد.

 در این پنل همچنین آقای احمد شهابی از "جنبش آزادگان بحرین" نیز بعنوان میهمان ویژة انجمن و سخنران دیگر این پنل با طرح بحث و گسترش شمـول اشغال از سرزمینهای فلسطینی به اشغال بحـرین توسط نظامیان آل سعود بر عمق و کیفیت مباحث جلسه افزود و پس از آن اساتید و سخنرانان به سؤالات انبوه و متعدد شرکت کنندگان خارجی با ملیتهای مختلف پاسخ دادند. 

پنل دوم با موضوع: "بررسی راهکارهای مقابله با خشونت، تبعیض، ظلم و بی عدالتی در دنیای جدید" با حضور بیش از یکصد و پنجاه شخصیت بین المللی از سراسر دنیا برگزار شد. در این پنل موضوع نفی سرمـایه داری و احیـای کرامـت انسانی در پرتـو الهـیات رهایی بخش؛ توسـط دکتر کوشـکی، موضـوع صـلح، عـدالـت ودمـوکراسی؛ توسط دکتر حبـیـب زاده، موضوع عـدالـت سیاسی و اجتـماعی در قـرآن؛ توسـط دکتر سودانی، جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی؛ سرکار خانم دکتر لاله افتخاری مطرح شده و به بحث گذاشته شد که با مشارکت پیش بینی نشدة شرکت کنندگان با ملیتهای مختلف مواجه گردید.

با توجه به اینکه خلاصه تمامی مقالات و سخنرانیهای ارائه شده قبلاً به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه و تکثیر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود مباحث و مداخلات کاملاً جدّی، کارشناسی و عالمانه صورت پذیرفت که پس از بررسی بیش از سی سؤال به نحو مناسب و مؤثری توسط کارشناسان انجمن پاسخ داده شد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.