وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص توانبخشی قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های غیرانسانی

شورای حقوق بشر ملل متحد با قطعنامه مورخ 22 مارس 2013 راجع به «شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده: توانبخشی قربانیان شکنجه»، نخستین بار به طور ویژه به نیاز قربانیان شکنجه برای خدمات توانبخشی به عنوان بخشی از تعهد دولت ها برای جبران خسارت قربانیان پرداخت. [متن قطعنامه] این قطعنامه در بازگویی قاعده عرفی منع مطلق شکنجه می گوید: تمام اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده از جمله از طریق وحشت افکنی، در هر زمان و هر مکان ممنوع هستند و هرگز قابل توجیه نیستند و دولت ها موظفند به طور کامل منع مطلق شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده را رعایت کنند. دولت ها باید تدبیرهای ماندگار، قاطع و موثر برای جلوگیری و مبارزه با همه اشکال شکنجه را اجرا کنند. نظام های حقوقی ملی باید با اتخاذ یک رهیافت قربانی محور، تضمین کنند که قربانیان بدون آنکه مورد اقدامات تلافی جویانه قرار بگیرند، به جبران خسارت کافی، موثر و سریع دست خواهند یافت. بر اساس قطعنامه، دولت ها متعهد به تأمین خدمات توانبخشی خواه از طریق سازکارهای دولتی مراقبت های بهداشتی و یا مراکز مردم نهاد هستند. چنین خدماتی باید متناسب و در خور نیازهای قربانیان مانند درمان پزشکی و روانپزشکی و همچنین سلامت اجتماعی و خانوادگی و خدمات آموزشی و شغلی باشد. به علاوه باید توجه ویژه به جبران خسارت و توانبخشی قربانیان خشونت های جنسی که منجر به شکنجه می شود نمایند. دولت ها همچنین موظف به تأمین سلامت کوشندگان سازمان های مردم نهاد، فعال در زمینه توانبخشی هستند.
 
منبع:انجمن ایرانی سازمان ملل متحد

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.