وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روزجهانی حقوق بشر

هرساله روز جهانی حقوق بشر مصادف با 10 دسامبر(20 آذر), گرامی داشته می‌شود.این رویداد جهانی توسط یونسکو و به مناسبت تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 نام گذاری شده است.

هرساله روز جهانی حقوق بشر مصادف با 10 دسامبر(20 آذر), گرامی داشته می‌شود.این رویداد جهانی توسط یونسکو و به مناسبت تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 نام گذاری شده است. این اعلامیه در نتیجه‌ی مستقیم جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل متحد بین المللی منتشر شد که برای اولین بار حقوقی را که تمامی انسان ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان می کند.

با وجود تلاش‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ی حقوق بشری، باید اذعان کرد که هنوز راه درازی تا تحقق حقوق بشر و تامین عدالت در سطح ملی و بین المللی ، پیش رو داریم راهکارهایی عملی جهت ترویج و نشر حقوق بشردوستانه از طریق آموزش همگانی و تخصصی در مراکز آموزشی، چاپ کتاب و منشورات آموزشی، برگزاری همایش ها و نشست ها علمی وجود دارد که امید است سازمان ها و نهادها اعم از دولتی و مردمی بیش از پیش نسبت به آن همت بگمارند.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت به عنوان یک سازمان مردم نهاد با دغدغه ی عدالت،حقوق بشر و صلح تلاش دارد با برگزاری نشست های تخصصی،انجام پژوهش های گسترده در سطح جهانی ، انتشار مقاله ، انجام فعالیت‌های داوطلبنه و خیریه و... سهم کوچکی در ترویج فرهنگ  حقوق بشر ایفا کند.

امروز، روز جهانی حقوق بشر بهانه ایست برای یادآوری وظیفه‌ی خطیر همه‌ی انسان‌ها در پایبندی به حقوق همنوعان و حمایت از مظلومانی که حقوق آنها نادیده گرفته  می‌شود.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.