وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

تجلیل از دکتر علی اکبر آسا در روز فرهنگ

دکتر علی اکبر آسا مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت به عنوان نخبه ی فرهنگی از سوی فرهنگسرای اخلاق تجلیل شد.

در ویژه برنامه ی روز فرهنگ که با هدف شناسایی، معرفی و قدردانی از نخبگان فرهنگی در فرهنگسرای اخلاق برگزار شد از علی اکبر آسا به پاس تلاش علمی و پژوهشی وی تجلیل شد.

علی اکبر آسا دارای مدرک دکتری الهیات از دانشگاه تهران است و از سوابق علمی وی می توان،از تالیف کتاب «منطق»، انتشارات گسترش ایده وکتاب «تحلیل عملیات تلافی جویانه در حقوق اسلامی»، انتشار مقالات متعدد علمی، مدیریت مجله علمی تخصصی رجحان در زمینه علوم اسلامی ،اخذ گواهی نامه های معتبر بین المللی در حوزه علوم حقوقی، مدرس و مشاور رشته فقه نام برد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.