تجلیل از دکتر علی اکبر آسا در روز فرهنگ

دکتر علی اکبر آسا مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت به عنوان نخبه ی فرهنگی از سوی فرهنگسرای اخلاق تجلیل شد.

در ویژه برنامه ی روز فرهنگ که با هدف شناسایی، معرفی و قدردانی از نخبگان فرهنگی در فرهنگسرای اخلاق برگزار شد از علی اکبر آسا به پاس تلاش علمی و پژوهشی وی تجلیل شد.

علی اکبر آسا دارای مدرک دکتری الهیات از دانشگاه تهران است و از سوابق علمی وی می توان،از تالیف کتاب «منطق»، انتشارات گسترش ایده وکتاب «تحلیل عملیات تلافی جویانه در حقوق اسلامی»، انتشار مقالات متعدد علمی، مدیریت مجله علمی تخصصی رجحان در زمینه علوم اسلامی ،اخذ گواهی نامه های معتبر بین المللی در حوزه علوم حقوقی، مدرس و مشاور رشته فقه نام برد.