وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

اقدامی که خلاف موازین و حقوق بین المللی است


حقوق بشر  > جهان  -  نادر ساعد
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که بر اساس تصمیم دبیرکل این سازمان و بنا به درخواست دولت سوریه تشکیل شده است، بدون توجه به ماموریت و دامنه اختیارات خود در زمینه بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط معارضان، از دولت سوریه درخواست کرده این کمیسیون به صورت دائمی در این کشور مستقر شود.
فارغ از انگیزه‌های سیاسی نهفته در این پیشنهاد، مغایرت آن با موازین بین‌المللی موجود مسلم است. اولاً بر اساس دستورالعمل دبیرکل ملل متحد در مورد تشکیل این کمیته، ماموریت مذکور موقتی و موردی است. ثانیاً حقوق منشور و رویه سازمان ملل متحد نیز اجازه دائمی کردن ماموریت‌های تحقیق را نمی‌دهد. از این رو، درخواست مذکور بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عام و حقوق خاص سازمان ملل متحد است.
1- موقتی و موردی بودن ماموریت
هیات تحقیق منتخب دبیرکل مل متحد، تنها ناظر بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مورخ 9 مارس در استان حلب سوریه و تعیین انواع سلاح‌های استفاده شده، آثار و پیامدهای آنها و همچنین عاملین استفاده از عوامل مذکور است. این ماموریت، صرفاً موقتی بوده و متعاقب خاتمه ماموریت مذکور که مستلزم دسترسی به منطقه استفاده از این سلاح‌ها، نمونه برداری محیطی، تجزیه نمونه، و سایر مطالعات میدانی است، هیات مذکور مجوزی برای حضور در سوریه نخواهد داشت و باید ظرف مدت زمان معقول، نتایج و یافته‌های گزارش هیات تحقیق به صورت مستند تنظیم و به دبیرکل ملل متحد تقدیم گردد.
2- ماهیت موافقت دولت سوریه
بر اساس حقوق بین‌الملل و رویه سازمان ملل متحد، هیات‌های حقیقت یاب برای حضور در کشورها و انجام ماموریت‌های تحقیقاتی، نیازمند موافقت دولت میزبان هستند. این موافقت، نه تنها شامل ورود به قلمرو آن دولت بلکه همکاری در تحقیقات و تامین امنیت آنها در این فرایند است.
دولت سوریه نیز با درنظر گرفتن موقتی و موردی بودن ماموریت هیات مذکور، اجازه ورود آنها به آن کشور را اعطا کرده و پیش از این، هرگز مساله دائمی کردن حقیقت یابی و راستی آزمایی از سوریه مطرح نبوده است. اعمال فشار بر دولت سوریه به منظور قبول استقرار دائمی هیات تحقیق در این کشور، بر خلاف حقوق بین الملل است.
3- اهداف امنیتی تشکیل هیات دائم تحقیق
به نظر می‌رسد، طرح استقرار دائمی هیات حقیقت یاب در سوریه برای نظارت بر عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مخاصمه میان معارضان و دولت سوریه، شبیه سازی آنسکام و آنمویک در مورد عراق است. غرب از تاسیس این کمیسیون‌های نظارتی، منافع متعددی را کسب کرد و توانست با مجموعه‌ای از اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و خلع سلاحی، زمینه‌های سقوط صدام را فراهم نماید و از داده‌های میدانی این کمیسیون‌ها، نه تنها در محیط‌های سیاسی و بین‌المللی بلکه در عملیات‌های نظامی بعدی نیروهای ائتلافی نیز بهره بگیرد.
از منظر حقوقی، مادامی که مساله کاربرد ادعایی سلاح‌های شیمیایی در یک منطقه از کشوری مطرح است که عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی نیست، دبیرکل سازمان مل متحد بنا به تقاضا و موافقت دولت میزبان می‌تواند هیاتی را برای بررسی میدانی موضوع و تعیین ماهیت اقدام و عاملان آنها تعیین و اعزام نماید. در اینگونه اقدامات، اساساً حقیقت یابی تنها بسته به اقدام ادعا شده و پاسخ به ابهامات راجع به آن است و پس از آن، مبنائی برای باقی ماندن و ادامه حضور هیات مذکور وجود نخواهد داشت.
طرح ارائه شده از سوی اعضای هیات تحقیق سازمان ملل متحد در سوریه، اقدامی برای متعهدسازی سوریه به تعهداتی فراتر از چارچوب حقوقی ناظر بر حقیقت یابی سازمان ملل متحد می‌باشد. حتی هیات‌های حقیقت یابی مقرر در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی 1993 نیز که از طرف سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تعیین و اعزام می‌شوند، به صورت موقتی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند به صورت دائمی در یک کشور مستقر شوند.
فرجام
درخواست استقرار دائمی هیات تقحیق سلاحهای شیمیایی سازمان ملل متحد در سوریه، در حالی صورت می گیرد که جهت گیری جامعه بین المللی مبنی بر نقش گروههای معارض در این زمینه بوده و غرب در منتسب کردن این موضوع به دولت سوریه ناکام مانده است. با از میان رفتن این بهانه و اصرار مقامات دفاعی و امنیتی امریکا مبنی بر ارتباط کاربرد سلاح‌های شیمیایی در حلب با ارتش سوریه، درخواست هیات تحقیق برای استقرار مقر دائمی در سوریه امری سیاسی و فراقانونی به نظر رسیده و برخی از کشورها نظیر روسیه نیز با این امر به شدت مخالفت و اعتراض نموده و آن را خارج از عرف موجود بین‌المللی شمرده‌اند.
به نظر می‌رسد، علاوه بر انگیزه‌های سیاسی و امنیتی نهفته در پیشنهاد مذکور، تصور اعضای هیات تحقیق بر این است که در آینده نیز مجدداً از سلاح‌های شیمیایی در سوریه استفاده خواهد شد.
این تصور به معنای قبول عینی تجهیز معارضین به سلاح‌های شیمیایی و حمایت دولت‌های غربی یا ترکیه و حتی ناتو از این امر است. در این صورت، سازمان ملل متحد به جای کسب فرصت راستی آزمایی از استفاده‌های آتی از این سلاح‌ها، باید به دنبال قطع دسترسی گروه‌های مذکور به این سلاح‌ها و پیشگیری از ارتکاب جنایت کاربرد سلاح شیمیایی باشد.
منبع: خبرگزاری فارس

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.