وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

کتاب وضعیت "حقوق بشر آمریکا در سال 2015 "منتشر شد

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب" وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2015 " خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی،معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین وانتشار کتاب" وضعیت حقوق بشر درآمریکا در سال 2015"خبر داد.


این کتاب که توسط مرکز پایش معاونت امور بین الملل ستاد تهیه شده است، وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری را در آمریکا در حوزه های مشخص در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار داده است.

خاطرنشان می شود این مجموعه صرفاً قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور از جمله تبعیض علیه سیاهپوستان و مسلمانان، تبعیض علیه زنان و کودکان، وضعیت اسفناک بی خانمانان، قتل، خشونت ودیگر رفتارهای بی رحمانه توسط پلیس، بی عدالتی قضایی، پناهجویان، بومیان و همچنین حمله و کشتار بی رحمانه غیر نظامیان در کشورهای عراق و افغانستان، وحمایت از رژیم های سرکوبگر را پوشش می دهد.

درواقع، این مسائل روح حاکم بر مجموعه حاضر را شکل می دهند که درصدد است تا با رویکردی واقعگرایانه و بی طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار وگزارشات مستند و رسمی سازمان‌ها ونهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر در این کشور منعکس نماید.

 

pdf

دانلود متن کامل کتاب به صورت PDF‌

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.