وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

ابراز نگرانی سازمان ملل از کارنامه حقوق بشر انگلیس

حقوق بشر  > جهان  - سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود از نقض حقوق بشر انگلیس انتقاد کرد و خواهان تغییر عملکرد لندن در این زمینه شد.
به گزارش پرس تی وی، کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد گزارش جدید خود را درباره وضع شکنجه در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش درباره کارنامه حقوق بشر انگلیس ابراز نگرانی شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده است میزان نقض حقوق بشر به دست نیروهای نظامی انگلیس در افغانستان و عراق افزایش یافته است. نکته دیگر تاکید شده در این گزارش آن است که نظامیان خاطی انگلیسی تحت پیگرد قضائی نگرفته اند. این گزارش روز گذشته منتشر شد. در گزارش مذکور درباره مسائل دیگری درباره عملکرد انگلیس در حوزه حقوق بشر نیز مطالبی مطرح شده است. استرداد اجباری متهمان به کشورهای مطرح توسط دولت انگلیس و استفاده گسترده از سلاح های بیهوش کننده به دست نیروهای پلیس انگلیس از دیگر موارد مطرح در این گزارش است. سازمان ملل متحد با انتشار این گزارش تاکید کرده است باید اقدامات فوری انجام شود تا اطمینان حاصل شود انگلیس به تعهدات خودش درقبال معاهده های بین المللی وفادار است. در این گزارش به صراحت گفته شده است دولت انگلیس اگر خواهان بهبود کارنامه حقوق بشری خود است باید چهل اقدام را انجام بدهد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.