وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حقوقدان کاستاریکایی: اسرائیل حتی آمریکا را به گروگان گرفته است

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

"لوئیس روبرتو زامورا" 35 ساله از کشور کاستاریکا هفته گذشته مهمان انجمن بین المللی دیدبان عدالت بود.

زامورا در سال 2003 د ر حالی که 22 سال بیشتر نداشت و دانشجوی رشته حقوق بود، در اعتراض به تصمیم رئیس جمهورکشورش در پیوستن به ائتلاف حمله به عراق که از سوی جرج بوش پسر رئیس جمهوری آمریکا و بدون مجوز سازمان ملل تدارک دیده شده بود، یک مبارزه حقوقی علیه رئیس جمهور وقت کاستاریکا به راه می اندازد و پس از ارجاع موضوع به دادگاه عالی کاستاریکا، وی در این مسیر موفق می شود تا اقدام دولت وقت را محکوم نماید.

زامورا در تعریف خاطرات دوران مبارزه خود می گوید: اگرچه خیلی از مردم کاستاریکا مخالف همراهی نظامی با آمریکا بودند اما من را نیز به خاطر پیگیری این موضوع احمق خطاب می کردند و امیدی به سرانجام موضوع نداشتند. این در حالی بود که پس از یکسال و نیم پیگیری دادگاه عالی کاستاریکا حکم می کند که با توجه به آنکه این کشور عضو سازمان ملل متحد می باشد و مادامی که سازمان ملل از این ائتلاف حمایت نکرده ، ورود به این ائتلاف غیر قانونی بوده و به نوعی نقض منشور ملل متحد می باشد که در ضمن با هویت کاستاریکایی که همواره با صلح قرین بوده نیز در تضاد می باشد. زامورا در دیدار با اعضای انجمن بین المللی دیدبان عدالت با تاکید بر پیگیری مسأله صلح و حقوق بشر با عزمی راسخ بیان می دارد که می توان با استفاده از حقوق بشر و قوانین بین المللی بر صحنه های داخلی تأثیرگذار بود. اگرچه زامورا معتقد است که حقوق بین الملل موجود ابزار قدرتی برای امپریالیسم است. زامورا ضمن بیان ابعاد امپریالیسم در دنیای کنونی ، اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است. زامورا موسسه ای در حوزه حقوق بشر دارد که دارای مقام کرسی آزادسازی فلسطین در سازمان ملل می باشد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.