وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری موسسه توسعه امید و عدالت دومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع نظام تامین اجتماعی در اسپانیا برگزار می کند

نشست علمی تخصصی«نظام تأمین اجتماعی در اسپانیا» دومین نشست از سلسله نشست های علمی-تخصصی گفتمان عدالت می باشد که روز سه شنبه 20 بهمن ماه از ساعت 16 الی 18توسط سرکارخانم فاطمه دهقان کارشناس اسپانیا در دفتر انجمن واقع در اتوبان شهید صدر(غرب به شرق) بعد از بلوار کاوه خیابان بهار جنوبی کوچه نیکبخت سرای یاسین طبقه همکف برگزار می گردد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.