وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

امروزه آپارتمان نشینی به یک جزء اصلی از حیات اجتماعی جوامع انسانی تبدیل شده است که این امر ضرورت پرداختن به توانمندسازی آحاد جامعه برای مواجهه صحیح با آن و نیز مصون ماندن از صدمات آن را به خوبی تبیین میکند.

انجمن در راستای رسالت اصلی خود یعنی تلاش برای استقرار گفتمان عدالت در تمامی عرصه ها، با همکاری سازمان سفیران انسان دوستی کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی را با هدف آموزش رفتارهای عادلانه برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آپارتمان نشینی برگزار میکند.

این کارگاه روز دوشنبه مورخ 27 مهرماه سال 1394 از ساعت 16 الی 19  توسط جناب آقای دکتر محمد تیموری متخصص حوزه مطالعات شهروندی در سالن اجتماعات سرای محله شهدای گمنام واقع در خیابان پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل چهارم نبش کوچه سمایی برگزار می گردد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.