وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

کتاب نژادپرستی یا اصلاح نژاد؟

آلمان نازی و حزب نازی به طور کلی در جهان یک حزب نژاد گرا و ضد بشر شناخته میشود. در این کتاب این موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد و رد خواهد شد. در این کتاب دروغ های صهیونیسم ((هولوکاست)) نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

توضیحات کتاب:
گمانی که در نتیجه تبلیغات متفقین و رسانه های وابسته به صهیونیسم در ذهن اکثر افراد ایجاد شده است این است که نازی ها خواستار تسلط نژاد ژرمن بر جهان بودند. در اینجا توضیحاتی درباره موضوع نژاد گرایی در آلمان نازی داده شده است :
درباره نژاد گرایی در آلمان نازی مهم ترین نکته که باید به آن توجه کرد هدف نازی ها حفظ و حراست از نژاد آلمانی بوده است. و نسل کشی نژاد های دیگر حتی نسل کشی یهودیان به هیچ وجه جزء اهداف نازی ها محسوب نمیشد. لئون دگرله : نازی ها از دیگر نژاد ها متنفر نبودند .انها دوستار نژاد و مردم خود بودند. میشال والش:ما نباید بگوییم که یک نژاد از دیگری برتر است بلکه ما باید بگوییم یک تفاوت بین آنها وجود دارد.
برطبق قوانین نورنبرگ یعنی مطابق قانون ((حفاظت از نژاد و افتخار آلمانی)) ازدواج میان آلمانی ها , یهودیان و افرادی که شهروند آلمان نبودند ممنوع شد. دموکراسی های غربی و فاتحان جنگ جهانی دوم و صهیونیسم تا آنجا که توانسته اند از این قانون بهره برداری کرده اند و نازی ها را افرادی نژاد پرست جلوه داده اند. ولی این قانون برای حفظ نژاد آلمانی تصویب شده بود و اصلا جنبه نژاد پرستی نداشت.
از دیدگاه ناسیونال سوسیالیستی اگر ما نژاد یک انسان را در کنار سنت ها خط و زبان بخشی از هویت یک شخص قرار دهیم این کاملا منطقی است.
یک شخص از زبان و خط و سنت هایش حفاظت میکند تا هویت ملی او نابود نشود. بنابراین با توجه به اینکه نژاد نیز بخشی از هویت ملی می باشد و تقریبا هم ردیف خط و زبان محسوب میشود یک شخص حق دارد برای حفظ کشور و هویت ملی اش حفظ نژاد کند. اگر خط یا نژاد یک ملت از بین برود در واقع هویت آن ملت از بین رفته است. با این توضیح کاملا روشن میشود که آن قانون کاملا منطقی باشد و حداقل با مسئله نسل کشی بسیار تفاوت دارد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.