وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

شدت گرفتن شکنجه فعالان بحرینی

عضو مرکز حقوق بشر بحرین از افزایش شکنجه سازمان یافته و بدرفتاری با فعالان حقوق و بازداشتی‌های سیاسی در زندان‌های این کشور خبر داد و گفت: رژیم آل خلیفه به شکایات خانواده‌های زندانیان اهمیتی نمی‌دهد.

سید «علی الموسوی»، عضو مرکز حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه با تاکید بر یکه تازی رژیم آل خلیفه در عرصه نقض حقوق بشر و سرکوب انقلابیون در این کشور گفت: این روزها مثل زمان تصویب قانون موسوم به سلامت ملی (حالت فوق العاده) در سال 2011 در بحرین که حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به شدیدترین حالت ممکن آغاز شد و هیچ خط قرمزی را شامل نمی‌شد، بازداشتی‌های معترض در زندان‌ها تحت شدیدترین شکنجه‌ها  قرار دارند.

وی ضرب و شتم، آویختن، شوک الکتریکی وارد کردن، آزار جنسی، ایستاده نگه داشتن زندانی با دست‌ها و چشمان بسته و خوابیدن با دست‌های بسته را از جمله شکنجه های رایج در زندان های رژیم آل خلیفه برشمرد.

عضو مرکز حقوق بشر بحرین همچنین گفت:صدای پرواز بالگردها و بمب‌های صوتی بر فراز شهرها و روستاهای منامه و فریادهای کمک از ساختمان شماره 6 زندان بلند می‌شود که معترضان سیاسی کودک و کم سن و سال در آنجا زندانی هستند.

الموسوی با اشاره به اینکه سازمان ملل به درخواست نهادهای حقوق بشری به منظور مداخله برای توقف شکنجه معترضان از سوی رژیم آل خلیفه پاسخی نداده است، گفت: این بار مرکز حقوق بشر از صلیب سرخ جهانی خواسته حکومت بحرین را تحت فشار قرار بدهد.

وی افزود: درخواست خانواده‌های بازداشتی‌ها از جمعیت‌های حقوق بشری حامی نظام یا کمیته دولتی دریافت شکایات علیه وزارت کشور برای بهبود وضعیت زندانیان نیز تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
الموسوی گفت: نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز اخیرا تماس تلفنی از یکی از شخصیت‌های معارض که در زندان به سر می برد دریافت کرد که از شکنجه زندانیان شکایت می‌کرد، اما مسئولین زندان تماس وی را ناتمام گذاشتند .
این در حالی است که اعتراضات مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین وارد پنجمین سال متوالی شده و مردم با سرازیر شدن به خیابان ها ضمن درخواست برای آزادی بازداشتی های سیاسی بر احقاق حقوق خود تاکید می کنند.

سید «علی الموسوی»، عضو مرکز حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه با تاکید بر یکه تازی رژیم آل خلیفه در عرصه نقض حقوق بشر و سرکوب انقلابیون در این کشور گفت: این روزها مثل زمان تصویب قانون موسوم به سلامت ملی (حالت فوق العاده) در سال 2011 در بحرین که حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به شدیدترین حالت ممکن آغاز شد و هیچ خط قرمزی را شامل نمی‌شد، بازداشتی‌های معترض در زندان‌ها تحت شدیدترین شکنجه‌ها  قرار دارند.

وی ضرب و شتم، آویختن، شوک الکتریکی وارد کردن، آزار جنسی، ایستاده نگه داشتن زندانی با دست‌ها و چشمان بسته و خوابیدن با دست‌های بسته را از جمله شکنجه های رایج در زندان های رژیم آل خلیفه برشمرد.

عضو مرکز حقوق بشر بحرین همچنین گفت:صدای پرواز بالگردها و بمب‌های صوتی بر فراز شهرها و روستاهای منامه و فریادهای کمک از ساختمان شماره 6 زندان بلند می‌شود که معترضان سیاسی کودک و کم سن و سال در آنجا زندانی هستند.

الموسوی با اشاره به اینکه سازمان ملل به درخواست نهادهای حقوق بشری به منظور مداخله برای توقف شکنجه معترضان از سوی رژیم آل خلیفه پاسخی نداده است، گفت: این بار مرکز حقوق بشر از صلیب سرخ جهانی خواسته حکومت بحرین را تحت فشار قرار بدهد.

وی افزود: درخواست خانواده‌های بازداشتی‌ها از جمعیت‌های حقوق بشری حامی نظام یا کمیته دولتی دریافت شکایات علیه وزارت کشور برای بهبود وضعیت زندانیان نیز تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
الموسوی گفت: نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز اخیرا تماس تلفنی از یکی از شخصیت‌های معارض که در زندان به سر می برد دریافت کرد که از شکنجه زندانیان شکایت می‌کرد، اما مسئولین زندان تماس وی را ناتمام گذاشتند .
این در حالی است که اعتراضات مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین وارد پنجمین سال متوالی شده و مردم با سرازیر شدن به خیابان ها ضمن درخواست برای آزادی بازداشتی های سیاسی بر احقاق حقوق خود تاکید می کنند.

- See more at: www.farsnews.com/newstext.php

سید «علی الموسوی»، عضو مرکز حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه با تاکید بر یکه تازی رژیم آل خلیفه در عرصه نقض حقوق بشر و سرکوب انقلابیون در این کشور گفت: این روزها مثل زمان تصویب قانون موسوم به سلامت ملی (حالت فوق العاده) در سال 2011 در بحرین که حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به شدیدترین حالت ممکن آغاز شد و هیچ خط قرمزی را شامل نمی‌شد، بازداشتی‌های معترض در زندان‌ها تحت شدیدترین شکنجه‌ها  قرار دارند.

وی ضرب و شتم، آویختن، شوک الکتریکی وارد کردن، آزار جنسی، ایستاده نگه داشتن زندانی با دست‌ها و چشمان بسته و خوابیدن با دست‌های بسته را از جمله شکنجه های رایج در زندان های رژیم آل خلیفه برشمرد.

عضو مرکز حقوق بشر بحرین همچنین گفت:صدای پرواز بالگردها و بمب‌های صوتی بر فراز شهرها و روستاهای منامه و فریادهای کمک از ساختمان شماره 6 زندان بلند می‌شود که معترضان سیاسی کودک و کم سن و سال در آنجا زندانی هستند.

الموسوی با اشاره به اینکه سازمان ملل به درخواست نهادهای حقوق بشری به منظور مداخله برای توقف شکنجه معترضان از سوی رژیم آل خلیفه پاسخی نداده است، گفت: این بار مرکز حقوق بشر از صلیب سرخ جهانی خواسته حکومت بحرین را تحت فشار قرار بدهد.

وی افزود: درخواست خانواده‌های بازداشتی‌ها از جمعیت‌های حقوق بشری حامی نظام یا کمیته دولتی دریافت شکایات علیه وزارت کشور برای بهبود وضعیت زندانیان نیز تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
الموسوی گفت: نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز اخیرا تماس تلفنی از یکی از شخصیت‌های معارض که در زندان به سر می برد دریافت کرد که از شکنجه زندانیان شکایت می‌کرد، اما مسئولین زندان تماس وی را ناتمام گذاشتند .
این در حالی است که اعتراضات مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین وارد پنجمین سال متوالی شده و مردم با سرازیر شدن به خیابان ها ضمن درخواست برای آزادی بازداشتی های سیاسی بر احقاق حقوق خود تاکید می کنند.

- See more at: www.farsnews.com/newstext.php

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.