وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

"صهیونیسم، نژادپرستی و تروریسم" اثر جورج جبور

جورج جبور، محقق و پژوهشگر سوري، در اين كتاب سعي دارد با واكاوي انديشه هاي سران صهيونيسم در سالهاي قبل از تشكيل دولت يهود، مباني نژادپرستي كنوني اسراييل را دريابد.

جورج جبور، محقق و پژوهشگر سوري، در اين كتاب سعي دارد با واكاوي انديشه هاي سران صهيونيسم در سالهاي قبل از تشكيل دولت يهود، مباني نژادپرستي كنوني اسراييل را دريابد. ازنظرجبور اگرچه نژادپرستي جنبش صهيونيسم جنبه سياسي پررنگي دارد اما بن مايه هاي آن را مي توان در اعتقادات ديني يهود بازيافت.
كتاب حاضر از چهار بخش تشكيل شده است. در بخش اول تلاش مي شود كه انديشه نژادپرستي كنوني كه وامدار تلاش سران صهيونيسم است طرح گردد.
در بخش دوم براي اثبات مباني نژادپرستي فرهنگ صهيونيستي، به تشريح مباني نژادپرستي دولت اسراييل پرداخته و اين مباني را كه برسه پايه نسبيت، صهيونيسم و تمدن غرب بنا شده است مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نژادپرستي اسراييل بدون ترديد به گونه اي از تروريسم مورد حمايت دولت مي انجامد كه از آن تحت عنوان تروريسم دولتي ياد مي شود.
بخش سوم مروري دارد بر قوانين نژادپرستي در اسراييل. قانون مصوب سال ۱۹۵۲ پيرامون مهاجرت به اسراييل و خروج از آن كشور، بي¬شك يكي از بارزترين قوانين نژادپرستانه اي است كه در سطح نظام بين الملل وجود دارد.
بخش چهارم به مواضع جامعه جهاني، سازمانها و مؤسسات بين¬المللي در برابر نژادپرستي صهيونيسم، واكنش سازمانهاي منطقه-اي اسلامي و عربي و واكنش برخي از قدرتها در قبال مواضع ضد اسراييلي سازمان ملل مي پردازد.
مطالعه كتاب از آن رو به پژوهشگران پيشنهاد مي شود كه نشان مي دهد نژادپرستي منجر به تروريسم رژيم صهيونيستي اسراييل نه تنها عليه اعراب، مسلمانان و مسيحيان خارج از قوم يهود به كار گرفته مي شود بلكه در داخل جامعه اسراييل گروههاي يهودي را نيز مصون نمي دارد.
مبارزه سازمانهاي بين المللي عليه نژادپرستي و تروريسم رژيم صهيونيستي از همان ابتدا درحالي با واكنش منفي برخي كشورها چون آمريكا وفرانسه روبرو شد كه اين دولتها امروز علم مبارزه با تروريسم را برافراشته اند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.