وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

احمدشهید نگران محاکمه قاچاقچیان و همجنس بازان در ایران

احمد شهید ،گزارشگرحقوق بشری سازمان ملل ، بار دیگر ، ایران را به نقض حقوق زندانیان قاچاق مواد مخدر، قاتلین و مرتکبین برخی جرائم دیگر ازجمله همجنس بازان متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وی در این گزارش از بازداشت و محاکمه متهمانی که اتهامشان، عمدتا جرایمِ سازمان یافته، جرایم، علیه امنیت ملی، سرقت و دزدی، و جرایمِ مربوط به مواد مخدر است ابراز نگرانی کرده و همچنین آزادی محکومان فتنه 88 را خواستارشده اس

احمد شهید اذعان کرده است: اطلاعات این گزارش در سفر به آلمان، نروژ، دانمارک و در مصاحبه با سی و نه ایرانی فراری، جمع آوری شده است. وی همچنین با اشاره به عدم حضورش درایران گفته: مصاحبه هایی نیز از داخل ایران گرفته و بخشی ازگزارشش را به نامه های سرگشاده، ارتباطات محرمانه وخبرهای رسانه ها مبتنی کرده است.

 

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.