وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

سازمان ملل : جنگ داخلی سوریه ، آینده یک نسل را در معرض نابودی قرار داده است

تا کنون بیش از 220 هزار نفر از مردم سوریه دراثر این درگیری ها جان خود را از دست داده ونزدیک به 12 میلیون نفر از آن ها در داخل و خارج کشور آواره شده اندبه گزارش ایرنا ، نهاد های انساندوستانه سازمان ملل درآغاز پنجمین سال جنگ های داخلی سوریه از رهبران کشورهای جهان خواستند تا با کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در اندیشه میلیون ها نفر از مردم این کشور که خطر نابودی آینده آن ا را تهدید می کند، باشند.

این مقامات در بیانیه ای مشترک با اشاره به این که مسئولین این نهاد ها پیش از این نیز تاسف و تاثر خود را از ادامه شرایط دردناک مردم این کشور ابراز کرده اند، نوشته اند: ما در اینجا از رهبران جهان می خواهیم تا با کنارگذاشتن اختلاف سلیقه ها و استفاده از نفوذ خود در بین گروه های مختلف در سوریه درجهت حل این بحران و خاتمه بخشیدن به جنگ های خانمان برانداز این کشور تلاش بیشتری بکنند.

تا کنون بیش از 220 هزار نفر از مردم سوریه دراثر این درگیری ها جان خود را از دست داده ونزدیک به 12 میلیون نفر از آن ها در داخل و خارج کشور آواره شده اند و هم اکنون 12 میلیون نفر زن ومرد وکودک سوری درشرایط دردناکی زندگی می کنند که به کمک های فوری انساندوستانه نیاز دارند و غفلت جامعه جهانی اثرات فاجعه آمیزی در زندگی آن ها خواهد داشت.

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا در فکر نجات میلیون ها زن وکودکی باشند که درشهر های مخلتف در محاصره قرار گرفته و از دسترسی به ابتدایی ترین مایحتاج زندگی ازجمله آب ،غذا، امکانات بهداشتی و درمانی و سیستم آموزشی محروم مانده اند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.