وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حقوق بشر غزه: 34 هزار زن فلسطینی آوراه شده اند

در پی تهاجم نظامی سال گذشته رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه بیش از 34 هزار زن فلسطینی این منطقه آواره شدند و بیش از 700 نفر از آنان همسران خود را از دست دادند.


مرکز حقوق بشر المیزان در غزه به مناسبت روز جهانی زن از جنایات جنگی صهیونیستها علیه زنان غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی از غزه، براساس اسناد و مدارک این مرکز، 293 نفر از زنان ساکن غزه در پی تهاجم تابستان گذشته رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند.
افزون برآن، 34 هزار و 697 نفر از زنان غزه به دلیل تخریب منازلشان آواره شدند.
گزارش ها از غزه حاکی است 791 نفر از زنان غزه در پی تهاجم نظامی اسرائیل همسران خود را از دست دادند و در حدود 600 زن باردار
براثر این حملات ناگزیر به سقط جنین شدند.
محاصره شدید غزه از سوی اسرائیل از سال 2007 تاکنون به همراه حمله ویرانگر 51 روزه سال گذشته این رژیم به غزه بیش از 2000 کشته و هزاران مجروح بر جا گذاشته است.
مرکزحقوق بشر المیزان به منظور تامین نیازهای زندگی زنان در غزه از گروههای بین المللی حقوق بشری خواستار کمک و مقابله با ادامه اقدامات خشونت آمیز صهیونیستها شده است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.