وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات برگزار می کند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نشست علمی- تخصصی با عنوان "بررسی ابعاد گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده داعش" با حضور  دکتر احمد نادری، دکتر سید احمد نکویی و دکتر عبد الله مرادی برگزار می کند.

مکان: سالن شهید مدنی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه 4 اسفند 1393

ساعت: 10الی12

ورود برای عموم آزاد است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.