وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

رعایت حقوق شهروندی ضریب امنیت جامعه را افزایش می‌دهد

رعایت حقوق شهروندی از سوی مردم، ضریب امنیت جامعه را افزایش می دهد، در همین راستا نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی برای اقشار مختلف جامعه ضروری است.

به گزارش ایرنا، همه آحاد جامعه علیرغم رنگ، نژاد، زبان و دین بنا به مصالح و منافع جامعه با رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه می توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند.

امروز توسعه شهرنشینی و پدیده مهاجرت در جامعه سبب بروز مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی شده که دلیل عمده آن ناشی از عدم شناخت افراد جامعه از فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی است.

از آنجا که افراد جامعه سلایق، عقاید و افکار متنوعی دارند و شهروندان در شهرهای بزرگ از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، این امر زمینه بروز ناهنجاری و آسیب های اجتماعی را فراهم می کند.

در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط افراد حاکم می شود و هرج و هرج و نابسامانی جامعه را فرا می گیرد، در همین راستا رعایت و احترام به حقوق دیگران به عنوان یکی از اصول اولیه شهرنشینی ضروری است.

ناگفته نماند رعایت و احترام به حقوق دیگران یکی از اصول اولیه شهرنشینی است و رعایت قانون به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی یکی از ستون های اصلی فرهنگ عمومی محسوب می شود.

همچنین رعایت قانون و تعهدات اجتماعی در جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه می شود.

تدوین برنامه های قانونمند و تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات بمنظور جلوگیری از قانون شکنی در جامعه، آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی و انتقال فرهنگ به نسل آینده ضروری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ و رعایت حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین دولت یازدهم بر توجه به حقوق شهروندی و پذیرا بودن نقدهای سازنده تاکید فراون داشته اند، در همین راستا حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دستگاه های دولتی موظفند با پاسخگویی به مطالبات مردم در راستای سامان دادن تعاملات شهروندان، رفع تبعیض میان آنها و فراهم کردن آسایش و آرامش آنها با در نظر گرفتن شان والای انسانی در راستای تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی جامعه در راستای پیشگیری از بروز تخلفات و قانون شکنی در جامعه باید وظایف خود را بدرستی انجام دهند.

همچنین رسانه های دیداری شنیداری می توانند نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای در تبیین حقوق شهروندی و آشنا کردن آحاد جامعه با قانون شهروندی ایفاء کنند.

همه ما به عنوان شهروندان جامعه موظفیم از حقوق شهروندی صیانت و پاسداری کنیم و سایر افراد را به حفظ و رعایت حقوق خود و حقوق دیگران ترغیب کنیم.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.