وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

روش هایی برای کاستن از پدیده خشونت در جامعه

یک جامعه شناس گفت: با روش هایی مانند افزایش آستانه تحمل و ایجاد مراکزی برای جلوگیری و یا کنترل خشم می توان از بروز پدیده خشونت در جامعه کاست.

 امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه خانواده اولین کلاس آموزش پرخاشگری به فرزند است، اظهار کرد: خشونت های موجود در خانه مانند تحقیر، تبعیض و تنبیهات فیزیکی الفبای خشونت را در فرد ایجاد می کنند. پس از آن یادگیری اجتماعی و رسانه ای در بروز این ناهنجاری موثر هستند.
 
قرائی مقدم با بیان اینکه ناراحتی های عصبی و پایین آمدن آستانه تحمل دلیل اصلی بسیاری از خشونت های اجتماعی است، تصریح کرد: عوامل مختلفی نظیر فشارهای اقتصادی، معیشتی، سن افراد، ویژگی های شخصیتی و روانی در ایجاد خشونت در افراد تاثیرگذارند که اگر در جامعه ای خشونت گسترده شود، همه امور آن جامعه دچار اختلال می شود.
 
وی بیان کرد: رفتار والدین با کودک، با خشونت صحبت کردن، مطالب کتاب های درسی، نوع موسیقی، محتوای فیلم های سینمایی، برخوردهای نامناسب اجتماعی، وقت نداشتن و عدم آرامش و حتی رنگ لباس ها در بروز خشونت و پرخاشگری در افراد موثر هستند.
 
قرائی مقدم تاکید کرد: در صورتی که فرهنگ جامعه مساعد پرخاشگری نباشد، همانند فرهنگ جامعه ما و افراد از تربیت مناسبی برخوردار باشند،تاثیر این عوامل در ایجاد خشونت در جامعه کمتر خواهد شد.
 
این جامعه شناس در پایان عنوان کرد: با روش هایی مانند افزایش آستانه تحمل و ایجاد مراکزی برای جلوگیری و یا کنترل خشم می توان از بروز پدیده خشونت در جامعه کاست.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.