وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حقوق شهروندی با موضوع امنیت و عدالت ارتباط مستقیم دارد

همایش حقوق شهروندی و حق دفاع با حضور معاون حقوقی رییس جمهور و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

در همایش حقوق شهروندی  وحق دفاع برخی از مدعوین به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. از جمله سخنرانان این همایش پورمختار نماینده مجلس بود که ضمن غیر قابل انکار بودن حق دفاع، نقض حقوق شهروندی و عدم قدرت دفاع در قوه مجریه را بیشتر از قوه قضاییه دانست  و افزود حقوق شهروندی با موضوع امنیت و عدالت ارتباط مستقیم دارد و پیش نیاز پرداختن به دفاع آشکار شدن جایگاه حقوق شهروندی است. ایشان در پایان مفاسد اداری  و اقتصادی را بارزترین دشمنان حقوق شهروندی برشمرد.
در این گردهمایی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز سخنرانی کرد.خانم امین زاده گفت: چون دفاع در فطرت انساني ريشه دارد بنابراين براساس حق آزادي‌هاي مشروع تا جرمي محرز نشود، اصل بر برائت است.
او اضافه کرد: اصل قضايي و عدالت قضایی اقتضا مي‌کند هر فردي که با مسائل حقوقي و قضايي آشنا است خود اتهامات وارده عليه خود را دفع کند و اگر با اين مسائل آشنا نيست، از وکيل مطلع استفاده كند. وی حق دفاع را چند وجهي دانست و گفت: اصل دفاع، مشاوره رايگان و داشتن مدرك لازم براي دفاع است.
 وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که در برخي از دستگاه ها مرخصي زايمان اجرا نمي شود، افزود:‌ اجرايي نشدن آن در برخي از دستگاه ها به دليل بار مالي است که انجام نمي شود اما قانونا بايد انجام شود.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.