وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نهادینه شدن تبعیض نژادی در آمریکا

یک کارشناس روابط بین‌الملل معتقد است ایران می تواند با استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت های خود در میان کشورهای اسلامی ، رفتارهای دوگانه حقوق بشری آمریکا را در سطح بین الملل افشا کند.

افسانه شیپوری: آمریکا در چند ماه اخیر صحنه اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و خشونت پلیس بوده اما نحوه پوشش اخبار این اعتراضات در رسانه های غربی به گونه ای است که گویا اتفاقی خاص دراین کشور رخ نداده است. تبرئه عاملان قتل شهروندان سیاه پوست در دادگاه های آمریکا موجب شده تا خاطرات برده‌داری وتبعیض‌نژادی در آمریکا باردیگر زنده شود و همین امر منجر به اعتراضات همگانی درایالت‌های مختلف این کشور شده است. این وقایع در حالی رخ می دهد که دولت آمریکا بدون توجه به شرایط داخلی خود، در امور داخلی سایر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران دخالت کرده و آنها را به نقض حقوق بشر متهم می کند. دلایل دوگانگی رفتارآمریکا وراه‌کارهای مبارزه با آن را با دکتر رضا سیمبر، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل جویا شده ایم که متن این گفت وگو را در ذیل می خوانید:  

تبعیض نژادی در شهرهای مختلف آمریکا به اوج خود رسیده،اما دولت این کشوربه جای اصلاح امور داخلی، با مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، آنها را به نقض حقوق بشر متهّم می کند، تحلیل شما درخصوص این دوگانگی چیست؟ 
دوگانگی عملکرد آمریکا را می توان این طور تحلیل کرد که یک «پارادوکس» رفتاری در سیاست خارجی و حقوق بشر آمریکایی‌ها وجود دارد. همان طور که اشاره شد، شاهدیم ادعاهای حقوق بشری از سوی دولت آمریکا مطرح می‌شود ولی از طرف دیگر اقدامات و برخوردهایی که انجام می دهند ونگاهی که در سیاست خارجی خود دارند، نگاهی کاملا متفاوت است. دوگانگی عملکرد آنها در دو بُعد ملی و بین المللی صورت می گیرد. در بُعد بین المللی کاملا ابزاری نگریسته می‌شود، یعنی زمانی که به نفعشان باشد ودر راستای منافع ملی آنها باشد برخوردی متفاوت دارند، مثلا چون حمایت از رژیم صهیونیستی ، وهابیت و سلفی‌گری منافع آنها را تامین می کند، از آن دفاع می کنند وآنها را متحد خود می‌دانند. و بالعکس درکشورهایی که نقض حقوق بشر رخ می دهد و اذعان به این موضوع با منافع آنها در تضّاد است، چشم بر روی آن می بندند وآن را محکوم نمی کنند. اما اگر از طرف جمهوری اسلامی مواردی هر چند کوچک باشد، آن را بزرگ جلوه داده ودر بوق وکٌرنا می کنند. این همان «پارادوکس» یا یک بام ودو هوای حقوق بشری آمریکا در سطح بین‌المللی است.
نکته دوم اینکه در سطح داخلی نیز همان مسائلی که درخارج از سوی آنها در نظر گرفته می شود، به نوعی در داخل نیز همان « پارادوکس‌ها» وجود دارد تا جایی که شاهد جنبش سیاهپوستان در آمریکا از(Racism نژادپرستی) تا ( Segregation  تفکیک یا دادن امتیازات برابر اما با جنسیت جدا) هستیم.

امتیازات برابر اما با جنسیت جدا؟
بله دقیقاَ، درحال حاضراین دو بحث در آمریکا وجود دارد. نژادپرستی که ریشه در تفکرات گذشته آمریکایی‌ها دارد و خود را نژاد برترمی دانستند که جهش علمی و تمدنی مدیون آنها است و بقیه نژادها که به نوعی رنگین هستند، باید تحت سلطه ونظارت آنها باشند. و بحث دیگر که همان تفکیک یا دادن امتیازات برابر اما با جنسیت جدا است؛ بدین معنا که مثلا در یک مدرسه، یک طرف مال سفیدپوستان و یک طرف مال سیاهپوستان است با امکانات برابر، معلم ها وساختمان ها همان است اما جدا و تفکیک شده. به این ترتیب تبعیض نژادی در آمریکا نهادینه شده است. سیاهپوستان آمریکا معتقدند این همان تبعیض نژادی است و کشتن سیاهپوستان از سوی پلیس آمریکا به بهانه های مختلف نیز در راستای همان اندیشه نژادپرستی است.همان طور که اکنون شاهدیم با وجود تعطیلات سال نومیلادی هنوز اعترضات گسترده سیاهپوستان علیه اقدامات خشونت آمیز پلیس آمریکا ادامه دارد و هر روزتظاهرات در یکی از ایالات این کشور برپا می شود.

به گفته شما این پارادوکس وجود دارد، اما کشورهای اسلامی و جنبش غیر متعهدهابه ریاست جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از این تبعیض ها ورفتارهای دوگانه باید چه راهکارهایی را در پیش گیرند؟
جمهوری اسلامی ایران جایگاه و پایگاه خوبی درمیان کشورهای جهان اسلام و کشورهای در حال توسعه دارد. باید ازاین توانایی‌ها و ظرفیت‌ها برای پیشبرد دیدگاه‌ها استفاده کنیم. ایران بارها در گزارش‌های ارائه شده به شورای حقوق بشر، به نسبی بودن حقوق بشرتاکید کرده و خواستار توجه به فرهنگ‌ها ، دیدگاه‌ها و مذاهب مختلف شده است. بسیاری از کشورهای جهان اسلام وجهان سوم دیدگاه‌های مشترک حقوق بشری با ما دارند. باید این دیدگاه‌ها مطرح شوند تا بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم. پایمردی و استقامتی که کشور ما در مسائل مختلف داشته، سبب شده جایگاه وزین و تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی پیدا کنیم . به همین دلیل باید از ظرفیت های خود به نحو احسن استفاده کنیم. باید درسازمان همکاری اسلامی ، جنبش‌غیرمتعهد‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل وسازمان همکاری شانگهای، ازتوانمندی‌های خود درابراز دیدگاه ها و گفتمان حقوق بشری بهره جسته وآن را به منصه ظهور برسانیم. هر چند رسانه های بین المللی تحت سیطره کشورهای غربی است ولی ما نیزدر حد خود باید برای مقابله با آنها در برتری حقوق بشراسلامی گام برداریم .
ما باید دودیدگاه متفاوت آمریکایی را در سطح داخلی وبین‌المللی معرفی کنیم و در کنار آن دیدگاه های فرهنگی خود را در زمینه حقوق بشر مطرح کنیم و راهکار اجرایی همان استفاده از ظرفیت گفتمان وابراز دیدگاه ها با کشورهای اسلامی است .

اشاره داشتید به رسانه ها، بسیاری ازرسانه های بین المللی به دلیل وابستگی طبعا اخبار نقض حقوق بشر و اختناق درآمریکا را پوشش نمی دهند، وظیفه ما و رسانه های اسلامی در این خصوص چیست؟
متاسفانه غول‌های رسانه ای در اختیارآمریکا وغرب است. اما ما می توانیم از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به بهترین شکل ممکن، نقض حقوق بشر و اختناق در آمریکا را پوشش دهیم و افشاگری کنیم. جمهوری اسلامی در این خصوص نیز باید از دیدگاه های مشترک خود با کشورهای اسلامی بهره جوید . دنیا، دنیای قبل نیست که محدودیت مرزها را داشته باشیم و منفک از دیگر کشورها باشیم . باید با مدیریت درست از ظرفیت و قدرت رسانه ای وشبکه های اجتماعی دولتی ، منطقه ای و بین‌المللی و همچنین ( ان.جی.یو) یا سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری استفاده کرده و تبعیض نژادی و اختناق موجود در آمریکا را افشا و برجسته کنیم. در این خصوص باید کار تبلیغاتی ورسانه‌ای گسترده ای صورت گیرد. ایران با استفاده از ظرفیت خود در سازمان های بین‌المللی ومجمع عمومی سازمان ملل می تواند یک کادر خبررسانی قوی و بهترین افشاکننده نقض حقوق بشر در آمریکا و سایر کشورها باشد.

اقدامات نمایندگی ایران در سازمان ملل در خصوص افشاگری های نقض حقوق بشر از سوی آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید و این گزارش‌ها چه تاثیری بر افکارعمومی جهان دارد ؟
مجمع عمومی وشورای حقوق بشر سازمان ملل جای بسیار خوبی برای نشان دادن نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و قدرتهای بزرگ است. همان طور که گفتم نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد باید بسیار فعال و کادر خبررسانی قوی باشد و پرونده‌های حقوق بشری را مطرح کند. البته باید یادآور شد که سازمان ملل متحد از لحاظ ساختاری، مشکل دارد و تحت سیطره قدرتهای بزرگ است و بنابراین از همان کشورها حمایت می کند. اما باید تلاش کنیم تا این ساز وکار اصلاح شود. جمهوری اسلامی تا به حال تلاش‌های خوبی در این خصوص انجام داده است. به عنوان مثال، اولین کنوانسیون حقوق بشر اسلامی با تلاش کشورما و بر اساس دیدگاه نسبی‌گرایی حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی شکل گرفت ودر این زمینه جمهوری اسلامی فعالیتهای خوبی انجام داده است.  باید از فرصتها به بهترین شکل ممکن در زمینه حقوق بشر استفاده کنیم تا جایی که دوگانگی‌های حقوق بشری از میان برود.
کلید واژه: حقوق بشر آمریکا - تبعیض نژادی
کد مطلب: 43831
زمان انتشار: سه شنبه 9 دی 1393 - 10:13:24
Print نسخه چاپی
همچنین در ارتباط با این مطلب:

    نقوی:تجاوز به حقوق شهروندی در آمریکا به امری عادی تبدیل شده است
    الوفاق: اتهامات وارده به شیخ سلمان نشان از دسیسه‌ای بزرگ است
    شکنجه‌های سیا شبیه رفتارهای قرون وسطی اروپایی‌هاست
    ادامه تبرئه پلیس‌های ‌آمریکایی و نقض حقوق شهروندان

نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+3

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.