وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی همبستگی و همدلی

معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان

    همبستگی و همدلی از شئون و اقتضائات زندگی بشر است که بدون آن زندگی بر مردمان سخت و گران خواهد شد. امروزه با توجه به گره خوردن زندگی ملت ها به یکدیگر در سایه وسایل ارتباطی و تعاملات بین المللی، نیاز به همبستگی در راستای بهبود زندگی مادی و معنوی بیش از پیش احساس می شود. 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است همدلی در مبارزه با فقر و فساد و تروریسم و نژادپرستی  و ظلم های ناشی از جنگ های سخت و نرم علیه بشریت و رفع نابرابری ها و تحقق عدالت فراگیر و پیشرفت مادی و معنوی باید برای فعالین صلح و حقوق بشر و نیز دولت ها و نهادهای دولتی و بین المللی و قبل از همه ی اینها برای مردم به یک دغدغه و آرمان تبدیل شود. 

آموزه های دینی و عقل و فطرت، حرکت به سمت همبستگی و وحدت را ایجاب می کند و اتحاد ملت ها و دولت های آزاده و آزادی خواه در برابر زورگویان خودکامه و مستبد که جز به منافع خود نمی اندیشند و حاضرند همه را فدای مقاصد پلید خود کنند و در طول تاریخ بشر نیز وجود داشته، امری لازم و ضروری است.

 انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن گرامیداشت چنین روزی و آرزوی جهانی عاری از ظلم و تبعیض و آکنده از صلح و دوستی  اعلام می دارد که رفاه و پیشرفت انسان ها و ممانعت از هدر رفت منابع خدادادی در گرو همبستگی و انسجام جدی در سایه ی مشترکات و دوری از هرگونه تفرقه و  اختلاف است و در واقع معبر مهم نیل به عدالت و رفع نابرابری، همبستگی و یکدلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با اهتمام همگان از دولت ها و نهادهای بین اللمللی و مردمان.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.