وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در یمن

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق بشر در کشور یمن از گروه های سیاسی درگیر دراین کشور خواست تا با پرهیز از خشونت ودرگیری زمینه دسترسی فوری نیروهای امدادگر این سازمان به ساکنان مناطق درگیری در این کشور را فراهم کنند.

'روپرت کولویل'سخنگوی دفتر کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یمن روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت دفتر این کمیته تاکنون مدارک زیادی از نقض حقوق بشر از سوی گروههای سیاسی درگیر دراین کشور به دست آورده است.

وی افزود:مدارک یادشده شامل اقداماتی از قبیل قتل و بازداشت بی رویه افراد، اجیر کردن کودکان برای شرکت در درگیری های مسلحانه وحمله به مدارس و بیمارستان ها و حتی خانه های مسکونی مردم می شود.

کولویل نقض حقوق بشر در مورد کودکان یمنی را یکی از نگرانی های عمده این نهاد ذکر کرد و گفت که در بازرسی های خود به کودکان زیادی برخورده که یا در ایستگاه های دیدبانی به خدمت گمارده شده اند ویا سوار بر خودروهای زرهی به گشت در خیابان های شهر مشغول بوده اند .

سخنگوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یمن با ذکر این موارد از مسئولین دولتی ورهبران گروه های مخالف دولت خواسته است تا با توقف بی درنگ درگیری ها فرصت دسترسی نهاد های امداد گر سازمان ملل به ساکنان مناطق درگیری و توزیع کمک های اولیه مورد نیاز آن ها را فراهم کنند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.