وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

کودکان ابزار جنگی جبهه مخاصمات شده اند

یک استاد دانشگاه می گوید: کودکان در کنار زنان در جبهه مقدم مخاصمات قرار دارند، از آنان به عنوان ابزارهای جنگی، ابراز نفرت و تعرض استفاده می شود.

به گزارش ایرنا، 'نسرین مصفا' روز پنج شنبه درهمایش دنیای بدون ترور برای کودکان آمار واقعی کودکان قربانی ترور را بیشتر از آمارهای منتشره دانست و افزود: خشونت هایی اعمال می شود و هرروز اشکال فیجع تری به خود می گیرد و این حلقه بازتولید خشونت بسیار سریع عمل می کند.

وی از بین رفتن قبح خشونت را واقعیت جهان معاصر دانست و گفت: کودکان نه تنها قربانیان صدمات فیزیکی هستند بلکه آثار بلند مدت روانی خشونت نیز در آن ها مشاهده می شود و نباید از آن ها غفلت کرد چون این کودکان شاهد از دست رفتن خانواده و از بین رفتن آشیانه خود شده اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعریف مشخصی از ترور در مجامع بین المللی وجود ندارد ، گفت: به همین دلیل حمایت از این قربانیان به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد : تروریسم به هر دلیلی محکوم است و قربانیان آن باید مورد حمایت قرار بگیرند.

مصفا با بیان اینکه تنها محکومیت زبانی کارساز نیست، گفت: برای تروریسم ها باید یک پایان کیفری هم در نظر یگیریم و در این صورت است که می توانیم جهانی عاری از ترور برای کودکان متصور شویم.

مصفا با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و چهار اصل این کنوانسیون اظهار داشت: در این کنوانسیون نه تنها برای بقای کودک حقی در نظر گرفته شده بلکه به رشد کودکان نیز توجه دارد.

وی در پایان به تصویب قطعنامه جهان عاری از خشونت در سازمان ملل که به پیشنهاد رئیس جمهوری ایران صورت گرفته ، افزود: در این قطعنامه آمده است که هدف قرار دادن زنان و کودکان و افراد غیر نظامی در تناقض با حقوق بشر قرار دارد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.