وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

انتقاد شدید دیده‌بان حقوق بشر از مصر

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر با انتقاد از ارجاع غیرنظامیان مصری به دادگاه‌های نظامی این اقدام را آخرین میخ به تابوت عدالت در مصر دانست.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از قانون «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که بر اساس آن شهروندان غیر نظامی متهم به جرائم تروریستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند اعلام کرد که این اقدام آخرین میخ را به تابوت عدالت در مصر زده است.

روز یکشنبه (دیروز) مصر 5 دانشجوی معترض را به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی برای محاکمه به دادگاه‌ نظامی ارجاع داد پایگاه خبری «اصوات مصریه»، گزارش داد که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد اقدام رئیس جمهور مصر اختیارات ارتش را افزایش داده و خطر محاکمه مخالفان دولت و فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

«سارا لیا واتسن» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که به این ترتیب و با صدور چنین قانونی اکنون شهروندان بیشتری باید در انتظار محاکمه در دادگاه‌های نظامی توسط افرادی که یونیفورم نظامی به تن دارند و از فرماندهان خود دستور می‌گیرند، باشند.

وی همچنین ضمن لزوم تأکید بر اینکه السیسی باید سریعا این قانون را تعدیل کند اعلام کرد که قانون محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نقض آشکار اصول اولیه عدالت است.

بعد از حملات اخیر به سربازان مصری در سینا که در مرگبار ترین حادثه از این دست 31 سرباز مصری کشته شدند دولت مصر با طرحی برای انتقال پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی به دادگاه‌های نظامی موافقت کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از قانون «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که بر اساس آن شهروندان غیر نظامی متهم به جرائم تروریستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند اعلام کرد که این اقدام آخرین میخ را به تابوت عدالت در مصر زده است.

روز یکشنبه (دیروز) مصر 5 دانشجوی معترض را به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی برای محاکمه به دادگاه‌ نظامی ارجاع داد (جزئیات بیشتر).

پایگاه خبری «اصوات مصریه»، گزارش داد که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد اقدام رئیس جمهور مصر اختیارات ارتش را افزایش داده و خطر محاکمه مخالفان دولت و فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

«سارا لیا واتسن» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که به این ترتیب و با صدور چنین قانونی اکنون شهروندان بیشتری باید در انتظار محاکمه در دادگاه‌های نظامی توسط افرادی که یونیفورم نظامی به تن دارند و از فرماندهان خود دستور می‌گیرند، باشند.

وی همچنین ضمن لزوم تأکید بر اینکه السیسی باید سریعا این قانون را تعدیل کند اعلام کرد که قانون محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نقض آشکار اصول اولیه عدالت است.

بعد از حملات اخیر به سربازان مصری در سینا که در مرگبار ترین حادثه از این دست 31 سرباز مصری کشته شدند دولت مصر با طرحی برای انتقال پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی به دادگاه‌های نظامی موافقت کرد

- See more at: www.farsnews.com/newstext.php

روز یکشنبه (دیروز) مصر 5 دانشجوی معترض را به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی برای محاکمه به دادگاه‌ نظامی ارجاع داد
پایگاه خبری «اصوات مصریه»، گزارش داد که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد اقدام رئیس جمهور مصر اختیارات ارتش را افزایش داده و خطر محاکمه مخالفان دولت و فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

«سارا لیا واتسن» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که به این ترتیب و با صدور چنین قانونی اکنون شهروندان بیشتری باید در انتظار محاکمه در دادگاه‌های نظامی توسط افرادی که یونیفورم نظامی به تن دارند و از فرماندهان خود دستور می‌گیرند، باشند.

وی همچنین ضمن لزوم تأکید بر اینکه السیسی باید سریعا این قانون را تعدیل کند اعلام کرد که قانون محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نقض آشکار اصول اولیه عدالت است.

بعد از حملات اخیر به سربازان مصری در سینا که در مرگبار ترین حادثه از این دست 31 سرباز مصری کشته شدند دولت مصر با طرحی برای انتقال پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی به دادگاه‌های نظامی موافقت کرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از قانون «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که بر اساس آن شهروندان غیر نظامی متهم به جرائم تروریستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند اعلام کرد که این اقدام آخرین میخ را به تابوت عدالت در مصر زده است.

روز یکشنبه (دیروز) مصر 5 دانشجوی معترض را به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی برای محاکمه به دادگاه‌ نظامی ارجاع داد
پایگاه خبری «اصوات مصریه»، گزارش داد که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد اقدام رئیس جمهور مصر اختیارات ارتش را افزایش داده و خطر محاکمه مخالفان دولت و فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

«سارا لیا واتسن» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که به این ترتیب و با صدور چنین قانونی اکنون شهروندان بیشتری باید در انتظار محاکمه در دادگاه‌های نظامی توسط افرادی که یونیفورم نظامی به تن دارند و از فرماندهان خود دستور می‌گیرند، باشند.

وی همچنین ضمن لزوم تأکید بر اینکه السیسی باید سریعا این قانون را تعدیل کند اعلام کرد که قانون محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نقض آشکار اصول اولیه عدالت است.

بعد از حملات اخیر به سربازان مصری در سینا که در مرگبار ترین حادثه از این دست 31 سرباز مصری کشته شدند دولت مصر با طرحی برای انتقال پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی به دادگاه‌های نظامی موافقت کرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از قانون «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که بر اساس آن شهروندان غیر نظامی متهم به جرائم تروریستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند اعلام کرد که این اقدام آخرین میخ را به تابوت عدالت در مصر زده است.

روز یکشنبه (دیروز) مصر 5 دانشجوی معترض را به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی برای محاکمه به دادگاه‌ نظامی ارجاع داد (جزئیات بیشتر).

پایگاه خبری «اصوات مصریه»، گزارش داد که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد اقدام رئیس جمهور مصر اختیارات ارتش را افزایش داده و خطر محاکمه مخالفان دولت و فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

«سارا لیا واتسن» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که به این ترتیب و با صدور چنین قانونی اکنون شهروندان بیشتری باید در انتظار محاکمه در دادگاه‌های نظامی توسط افرادی که یونیفورم نظامی به تن دارند و از فرماندهان خود دستور می‌گیرند، باشند.

وی همچنین ضمن لزوم تأکید بر اینکه السیسی باید سریعا این قانون را تعدیل کند اعلام کرد که قانون محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نقض آشکار اصول اولیه عدالت است.

بعد از حملات اخیر به سربازان مصری در سینا که در مرگبار ترین حادثه از این دست 31 سرباز مصری کشته شدند دولت مصر با طرحی برای انتقال پرونده‌های مربوط به اقدامات تروریستی به دادگاه‌های نظامی موافقت کرد

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.