وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

یک کارشناس آلمانی هشدار داد؛ موج جدید نژادپرستی در آلمان

یک کارشناس آلمانی درباره موج جدید نژادپرستی در کشورش هشدار داده و آلمان را در این راستا در آستانه وضعیت بسیار خطرناکی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلایس جی باد" محقق امور مهاجران و از تحلیلگران معروف آلمانی در گفتگو با روزنامه آلمانی "اوزنابروکر سایتونگ" درباره موج جدید نژادپرستی و بیگانه ستیزی در آلمان هشدار داد و تصریح کرد ما در آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داریم که یادآور سابقه افراط گرایی و خشونت سالهای 1990 است.

وی در ادامه، وضعیت نژاد پرستی به خصوص در اینترنت را بسیار خطرناک و فاجعه بار ارزیابی و اعلام کرد من از نهاد حمایت از قانون اساسی درخواست می کنم که نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشد، این مسئله به ویژه در اینترنت مورد بی توجهی این نهاد قرار گرفته است.

این کارشناس آلمانی همچنین با اشاره به حملات گروههای راستگرای افراطی به اقلیتهای موسوم به روما در بخش دیگری از این گفتگو اقدام وزیر کشور آلمان در برابر این وضعیت و تعلل وی را خطا دانست و گفت: وی هیچ طرحی را برای این مسئله ارائه نداده است. سیاست در این راستا شکست خورده است چرا که هیچ گونه برنامه های حمایتی ویژه ای را برای این گروههای مهاجر در نظر نگرفته است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.