وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

گزارش کمیته مبارزه با شکنجه در سازمان ملل از اردوگاه پناهجویان استرالیا

روزنامه 'گاردین' نوشت: کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه خطاب به دولت استرالیا اعلام کرد شرایط پناهجویانی که استرالیا در جزایر 'مانوس' و 'نائورو' مستقر می کند مصداق مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و غیرقانونی است

به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی افزود: کمیته یادشده همچنین اعلام کرده است که قوانین جدید استرالیا در خصوص آسان تر کردن مقررات بازگرداندن پناهجویان به کشورهایشان می تواند به منزله نقض کنوانسیون مبارزه با شکنجه تلقی شود زیرا احتمال دارد این افراد در کشورهایشان مورد شکنجه قرار گیرند.

این رسانه ادامه داد: استرالیا کنوانسیون مبارزه با شکنجه را امضا کرده و ملزم به اجرای آن است.

گاردین اضافه کرد، بازداشتگاه های جزیره ای استرالیا از هنگامی که دو پناهجو بر اثر خشونت ها در این بازداشتگاه ها جان سپردند شاهد توجه رسانه ای بیشتری بوده اند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.