وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

همه حقوق بشر برای همه

با توجه به تحولات موجود در نظام بین الملل، حقوق بشر در هزاره جدید اهمیت خود را احراز کرده است.فرآیند تحولات رو به سوی حمایت از موضوع حقوق بشر است.

کتاب همه حقوق بشر برای همه، نوشته دکتر مهدی ذاکریان، از سوی انتشارات میزان منتشر شده است. درقسمتی از کتاب می خوانیم: با توجه به تحولات موجود در نظام بین الملل، حقوق بشر در هزاره جدید اهمیت خود را احراز کرده است.فرآیند تحولات رو به سوی حمایت از موضوع حقوق بشر است. اعتقاد تاریخی و دیرینه نسبت به رعایت حقوق بشر که از گذشته های دور نزد اندیشمندان و فرهیختگان وجود داشت؛ امروزه بعد بین المللی یافته و سازمان ملل متحد به عنوان عامل اجرایی و ناظر نسبت به رعایت حقوق بشر نقش قابل توجهی پیدا کرده است. افزایش این نقش به تحولات پدید آمده در روابط بین الملل بر می گردد. اجماع جامعه بین الملل در تأسیس دیوان کیفری بین المللی، توجه به شورای حقوق بشر، ارتقا جایگاه کمیساریای عالی حقوق بشر و البته توجه به موضوع مسئولیت حمایت R2Pو فرآیند جهان شمولی دوژور  حقوق بشر از جمله پویش هایی هستند که مورد توجه پژوهشگران حقوق و روابط بین الملل قرار گرفتند.

  کتاب پیش روی آخرین یافته های نویسنده در زمینه حقوق بشر همراه با افزودن نظریه های نوین پیرامون این موضوع و اصلاحات حقوق بشری سازمان ملل متحد است. در این کتاب به شماری از تازه های نظری و عملی متون حقوق بشر و کیفر بین المللی ناقضان حقوق بشر پرداخته شده است. همچنین نویسنده تلاش کرده تا تازه ترین تحولات حقوق بشری در اختیار علاقمندان به این موضوع قرار دهد. باشد که به نام حقوق بشر هیچ گاه منافع ملی کشوری بزرگ قربانی نشود.

  گفتمان های حقوق بشر،  از جنگ جهانی دوم تا هزاره نوین، نسل های حقوق بشر، وجدان مشترک بشری  و پشتیبانی از حقوق بشر،  اخلاق و هم پیوندی جهانی حقوق بشر، جهانشمول گرایی و فرهنگ گرایی حقوق بشر، دسته بندی جهان شمول گرایان، تحولات جهانی حقوق بشر، برداشت آرمانگرایانه از نظم جهانی، سازمان ملل متحد و حمایت عملی و نظارت بر اجرای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، کمیته محو هر نوع تبعیض نژادی، ضمانت اجرایی و حمایت عملی از حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، از جمله موضوعات و مباحثی است که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.