وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی ریشه کن کردن فقر

دستیابی به یک جامعه آرمانی و رو به رشد جز با مبارزه با فقر و تبعیض و بی عدالتی ممکن نخواهد بود که از جمله عوامل کاهش و ریشه کنی فقر پایان دادن به تجاوز و کشتار و حمله به این کشور و آن کشور از سوی متجاوزین به حقوق بشر می باشد

امروزه بسیاری از افراد بشر با پدیده ی شوم و اسفبار فقر دست و پنجه نرم می کنند و روز به روز بر قربانیان آن افزوده می شود.عوامل گوناگونی در پیدایش و افزایش فقر و ناتوانی افراد از تامین نیازهای معمول و ضروری خود دخالت دارد؛ از تنبلی و سستی خود آنها گرفته تا بحران های اجتماعی و اقتصادی و ظلم و ستم حکومت ها و قدرت های زیاده خواه و زورگو.

انجمن بین المللی دیدبان عدالت معتقد است که فقر و محرومیت عمدتاً ریشه در بی عدالتی دارد و موجب عقب ماندگی و از بین رفتن استعدادها و خلاقیت های افراد درگیر با آن می شود. از جمله عوامل موثر در رشد فزاینده فقر، جنگ افروزی و سلطه جویی قدرت های متکاثر و زیاده خواه است که با صرف هزینه ها و مبالغ هنگفت در تجاوز به حقوق انسان ها و کشتار و خونریزی  و نابود کردن امکانات  و زیرساخت ها نه تنها فقر را بر طرف مقابل تحمیل می کنند؛ بلکه به جای صرف این ثروت های کلان برای مردم خود و کاستن از آلام و رنج آنها ، بر قربانیان فقر می افزایند. 

دستیابی به یک جامعه آرمانی و رو به رشد جز با مبارزه با فقر و تبعیض و بی عدالتی ممکن نخواهد بود؛ از این رو، انجمن بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند که از جمله عوامل کاهش و ریشه کنی فقر، آموزش و توانمند سازی افراد بشر در ایجاد شغل و تولید  ثروت و نیز پایان دادن به تجاوز و کشتار و حمله به این کشور و آن کشور از سوی متجاوزین به حقوق بشر می باشد و این، جدیت و تلاش دولت ها و نهادهای بین المللی و پیش از همه ی این ها اراده ی خود بشریت و روآوردن به تعالیم انبیا در مقابله با فقر را می طلبد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.