وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی بدون خشونت

پرهیز از خشونت و تلاش در مقابله با آن که نتیجه اش زمینه سازی برای تحقق صلح و عدالت در جهان است باید به یک گفتمان و مطالبه ی عمومی ملت ها مبدل شود و این تنها راه مبارزه با خشونت و کاستن از پیامدهای شوم آن است.

دنیای امروز به رغم پیشرفت های مادی و توسعه ی فناوری و تکنولوژی، آکنده از خشونت و ظلم و افراطی گری و ناامنی رنج آور و آزاردهنده است؛ به طوری که بسیاری از انسانهای بی گناه از زن و کودک و پیر و جوان از این پدیده ی شوم،  آسیب های جدی دیده و می بینند و روز به روز بر قربانیان آن افزوده می شود. در نگاه بین المللی،  خشونت شکل ها و قالب های گوناگونی دارد از درگیری فیزیکی میان دو یا چند ملت گرفته تا قتل و غارت و شکنجه و جنگ و خونریزی و رفتار های خشونت امیز نژادپرستانه. 

تشدید خشونت در جهان به ویژه پیدایش  گروهای تروریستی و خشونت طلب در خاورمیانه همچون القاعده، طالبان، داعش و امثال آن  با حمایت قدرت های زورگو و منفعت طلب که غالبا در لوای دین  و برای مخدوش کرده چهره ی دین دست به کشتار و جنایت می زنند- در حالی که همه ادیان الهی از خشونت و افراطی گری برحذر داشته و همیشه منادی صلح و مهرورزی بوده اند- و نیز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین که دل ملتهای آزادی خواه و عدالت طلب را پر از نفرت از خود کرده، از چالش های جدی بشر محسوب می شود . 

انجمن بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند پرهیز از خشونت و تلاش در مقابله با آن که نتیجه اش زمینه سازی برای  تحقق صلح و عدالت در جهان است باید به یک گفتمان و مطالبه ی عمومی ملت ها مبدل شود  و این تنها راه مبارزه با خشونت و کاستن از پیامدهای شوم آن است. 

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.