وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نظریه ی عدالت

این اثر نوشته­ ی جان رالز، صاحب نظر و فیلسوف سیاسی آمریکایی، است

 

 این اثر نوشته­ ی جان رالز، صاحب نظر  و فیلسوف سیاسی آمریکایی، است و با مقدمه­ ی استاد رضا داوری اردکانی و ترجمه ­ی سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی به چاپ رسیده است. با اینکه لیبرالیسم مبتنی بر اصل لذت و اصل سود است و صاحب نظران لیبرال دموکراسی کمتر به عدالت اهمیت می دهند اما اهمیت رالز در این است که اثری بوجود می آورد در دفاع از لیبرالیسم و آزادی های اساسی  و نام آن را "نظریه­ ی عدالت"می گذارد. نویسنده­ ی کتاب حاضر پیش از پرداختن به فلسفه سیاسی، در حوزه­ی فلسفه­ ی تحلیلی مطالعه می کرد ولی بعد از آن تقریبا از فلسفه­ ی تحلیلی برید و به اندیشه اخلاقی و سیاسی کانت و دیوئی روآورد؛ ناگفته نماند که پس از انتشار این کتاب، نقدهای بسیاری بر آن وارد شد و به دنبال همین نقدها، وی به تجدید نظرهایی در مورد نظریه اش پرداخت. این کتاب شامل نه فصل با مباحثی بدین شرح است: عدالت به مثابه انصاف، اصول عدالت، وضع آغازین، آزادی برابر، سهام توزیعی، وظیفه و الزام، خیریت به منزله­ ی عقلانیت، تلقی از عدالت و خیر عدالت است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.