وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در کارگاه آموزشی و کاربردی حقوق بشر

کارگاه تخصصی حقوق بشر با حضور نمایندگان انجمن، فعالان و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی در روزهای دوم، نهم و شانزدهم اردیبهشت ماه در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران برگزار گردید.

دکتر مصطفی اعلایی، مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه سخنران این کارگاه بودند که طی سه پنل تخصصی به تبیین 4 محور اساسی در حوزه حقوق بشر با عناوین حاکمیت، عدم مداخله و حقوق بشر؛ مسئولیت بین المللی دولت؛ حقوق اقلیت ها و حقوق زنان پرداختند.

وی با بیان اینکه اصل حاکمیت همچنان زیربنای حقوق و روابط بین الملل می باشد به بیان مسئولیت بین المللی دولت پرداخت و پیشینه این بحث را مورد کنکاش قرار داد. ایشان با بیان نظریات مهم مطروحه در این باره همچون نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و همچنین نظریه خطر یا مسئولیت عینی به بحث و گفتگو پیرامون مبانی و ابعاد اصلی نهاد مسئولیت بین المللی دولت پرداختند.

بررسی ابعاد و زوایای اسلام ستیزی و اسلام هراسی در عرصه بین المللی و پیامدها و بایسته های مقابله با آن مبحث دیگری بود که در این کارگاه به بحث و گفتگو گذاشته شد که در تبیین آن به ساختار مفهومی و اشکال نظری، ابزارها و مظاهر عملی و پیامدهای آن به طور مبسوط اشاره شد.

همچنین حقوق اقلیت ها و حقوق زنان به عنوان جزئی از حقوق انسانی و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه تخصصی حقوق بشر با طرح این مباحث و نیز پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان، پس از برگزاری سه پنل تخصصی در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران به کار خود خاتمه داد.  

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.