وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

عدالت، آرمانی انسانی است که سابقه‏ای به قدمت عمر بشریت داشته و از سپیده‏دم آفرینش، انسانها به عنوان یک گرایش باطنی به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده اند.

عدالت، آرمانی انسانی است که سابقه‏ای به قدمت عمر بشریت داشته و از سپیده‏دم آفرینش، انسانها به عنوان یک گرایش باطنی به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده اند. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت‏انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی‏عدالتی، کینه و دشمنی را در قلبها پدید نمی‏آورد. علت بسیاری از انقلابها و تحولات اجتماعی فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و از همین رو تمام مصلحان بشری و انسانهای آزاده تاریخ، با اندیشه عدالت جویانه، حرکتهای اصلاحی را آغاز نموده و مبنای تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده‏اند.

"انجمن بین المللی دیدبان عدالت" روز بیستم فوریه را که از سوی سازمان ملل متحد روز عدالت اجتماعی نامیده شده؛ گرامی داشته و امید واثق دارد که این روز سرآغازی برای تلاش همگان باشد تا حقوق برابر آحاد بشریت صرف نظر از جنسیت، گروه، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و... مورد احترام همگان واقع شود. عدم اجرای عدالت اجتماعی در هر نقطه ای از جهان می تواند تاثیرات منفی بر مناطق دیگر جهان را نیز به دنبال داشته باشد بر همین اساس می بایست تلاش شود تا اراده و اندیشه عدالت اجتماعی در ابعادی گسترده تر و فراگیرتری به صورت قانون درآمده و واقعیت عملی پیدا کند. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاشهای گسترده همگانی و مستمر تمامی اقشار و جوامع مختلف نیازمند میباشد. براي تحقق و تأمین عدالت اجتماعی لازم است در سطح ملی و بینالمللی؛ دولتها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و نخبگان جهان تدابیر مؤثری را اتخاذ نموده و تلاش هدفمندی را برای مبارزه با مظاهر فقر، تبعیض، بی عدالتی و ظلم بکار بسته و حمایت از کرامت انسانی، حقوق بنیادین بشری، حقوق شهروندی و برقراری شاخصهای بدیهی و اجتناب ناپذیر رفاه، سلامت، امنیت، هویت، آزادیهای عمومی و ... را برای همه اقشار مختلف اجتماعی فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب در دستور کار خویش قرار دهند. به امید جهان عاری از ظلم و تبعیض و همراه با صلح پایدار، امنیت و عدالت.

1/12/92 تهران

20 فوریه 2014

20 ربیع الثانی 1435

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.