وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

گزارشهایی مبنی بر وجود شکنجه در زندانهای روسیه

شورای اروپا مستقر در شهر استراسبورگ فرانسه ، طی گزارشی از شکنجه زندانیان به جز در زندانهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه پرده برداشت.

گفتنی است کمیته منع شکنجه ی شورای اروپا، "CIT"  در ماه های ژوئن و  می سال گذشته (2012) نسبت به تلاش و عملکرد مسئولین در منطبق ساختن عملکرد پلیس روسیه با قوانین منع شکنجه تقدیر به عمل آورده بود. این در حالی است که اکنون بازرسان شورای اروپا همگی بر اعمال شکنجه و خشونتهای جسمی و روحی فراوان نسبت به زندانیان از سوی نیروهای پلیس و امنیتی در خارج  از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ  پرده برداشتند. شایان ذکر اسست که از زمان عضویت روسیه در شورای اروپا ( سال 1996 ) ، کارشناسان کمیته ی مذکور طی 23 مورد بازدید خود از زندان های این کشور، 19 مورد بروز شکنجه را  گزار ش کرده اند که سه مورد از آنها مورد تائید مقامات روس نیز می باشد. این خشونتها و سوء رفتارها، همچون موارد سایر کشورها، عموما حین بازداشت توسط نیروهای پلیس صورت گرفته است. اعمال ضرب و جرح، خفگی، استفاده از شوکهای الکتریکی، ایجاد سوختگی در بدن، قرار دادن زندانیان در وضعیت دردناک و نیز وانمودکردن به اعدام از جمله موارد ثبت شده از سوی بازرسان کمیته بوده است. این گزارش حاکی از آن است که دامنه شکنجه زندانیان تنها محدود به نیروهای پلیس نبوده بلکه کارکنان زندانهای فدراسیون روسیه نیز در این زمینه جرائم فراوانی را مرتکب شده اند. کمیته منع شکنجه شورای اروپا  از مقامات روسیه خواسته تا نسبت به رفع این مسئله اقدامک نموده و تحقیقات کافی به عمل آورد.

منبع: سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.