وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

تاکید کمیسیون حقوق بشر آمریکا درباره ساز کارو جاسوسی این کشور

فلیپ گونزالسˈ رئیس ˈکمیسیون آمریکایی حقوق بشرˈ، عملکرد و ارزیابی های آژانس امنیت ملی آمریکا را در زمینه شنود مکالمات تلفنی، نامناسب خواند و تاکید کرد، آمریکا باید سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گونزالس، رئیس این کمیسیون که بخشی از سازمان کشورهای آمریکایی و سیستم سازمان ملل است، خاطر نشان کرد، گستره شنود و استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا به صراحت نشان داد که عملکرد کنترل و ارزیابی آن، مناسب و درست نیست.

وی از آمریکا خواست که سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را که موجب خشم و نگرانی متحدان واشنگتن شده است، اصلاح کند.

آمریکا که با واکنش خشمگینانه سران کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به خاطر شنود مکالماتشان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مواجه شد، روز دوشنبه از ضرورت ارزیابی بهتر و بیشتر مخاطرات و مزایای جاسوسی هایش سخن گفت و افزود، داشتن مهارت های فنی برای ماموریت های ویژه جاسوسی به معنی انجام این اقدامات نیست.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.