وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

اهدای خون توسط اعضای انجمن بین المللی دیدبان عدالت در سازمان انتقال خون

صبح امروز اعضای انجمن بین المللی دیدبان عدالت جهت اهدای خون در سازمان انتقال خون تهران حاضر شدند.

با عنایت به اعلام سازمان انتقال خون استان تهران مبنی بر کاهش ذخیره بانک خون استان و با توجه به رویکرد بنیادین انجمن مندرج در مرامنامه و سوگندنامه، اعضای انجمن بین المللی دیدبان عدالت در اقدامی بشردوستانه صبح امروز پنجم آبان ماه با حضور در یکی از مراکز انتقال خون در تهران نسبت به اهدای خون به بیماران نیازمند و مشارکت در تأمین بانک خون این سازمان اقدام نمودند. در همین راستا اعضای انجمن از کلیه عدالت خواهان، عدالت جویان و فعالان اجتماعی دعوت می نمایند تا در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه مشارکت جسته و با اهدای خون خویش ضمن ارتقای ضریب سلامتی خویش امکان بهره مندی بیماران و نیازمندان به واحدها و فراورده های خونی را نیز فراهم آورند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.