وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بازدید مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن از دانشگاه های برلین و فرایه در آلمان

حسین سیروس مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با حضور در شهر برلین ضمن بازدید از دانشگاههای برلین، فرایه، مؤسسه هنری فورد و مؤسسه حقوقی دانشگاه فرایه از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق این دانشگاه ها در گرایش های مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف قرار گرفتند.

حضور در بخش های مختلف دانشگاه و مؤسسات وابسته به آن، بازدید از مخزن اصلی کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه و برنامه های دانشگاهی دانشگاههای مزبور و همچنین آشنایی با ظرفیتهای موجود در دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاههای مذکور و گفتگو با اساتید و کارشناسان حاضر در دانشگاه به منظور معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن و بررسی زمینه های تعامل و همکاریهای فی ما بین در آینده از برنامه های هدف گذاری شده انجمن در برلین بود.

لازم به ذکر است که آشنایی با ظرفیت های دانشگاهی و دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف و بررسی زمینه تعاملهای دوجانبه و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مشترک از برنامه های جاری انجمن بوده و پیش از این بازدید از "دانشگاه سوربون فرانسه"، "دانشگاه پاریس"، "دانشگاه ژنو"، "دانشگاه باستیون سوئیس"، "دانشگاه استانبول"، "دانشگاه المنار تونس"، "دانشکده حقوق دانشگاه پورتو الگره برزیل" و دیگر مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی در همین راستا صورت پذیرفته است. 

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.