وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حضور نمایندگان انجمن در مجامع تخصصی سازمان ملل متحد در وین

حسین سیروس مدیرعامل انجمن و دکتر احمد نادری از اعضای شورای مشاورین علمی انجمن ضمن حضور در مقر سازمان ملل متحد در وین از نزدیک با فرآیندهای اجرایی و فعالیتهای موضوعی مجامع وابسته به آن سازمان آشنا شدند.

مؤسسات و دفاتری که در فرصت حضور در مقر سازمان ملل متحد در اتریش مورد بازدید و مراجعه قرار گرفت عمدتاً در حوزه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، فعالیتهای حوزه زنان، امور صنعتی و زیربنایی، فناوریها و انرزیهای نوین (انرژی اتمی)، خلع سلاح و تروریسم و ... بودند که نمایندگان انجمن ضمن بحث و گفتگو با کارشناسان و برخی از اعضای نمایندگیهای کشورهای مختلف نزد سازمان ملل متحد و معرفی اهداف و فعالیتهای انجمن بین المللی دیدبان عدالت به بررسی چگونگی فرآیند و تعامل سازمانهای غیردولتی در عرصه مقابله با جرم، نقض حقوق بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، مقابله با تبعیض و نژادپرستی و تلاش برای ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در عرصه های ملی و بین المللی با سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین نهاد صلاحیت دار بین المللی و هم افزایی فعالان اجتماعی و مؤسسات مردم نهاد فعال در حوزه بین المللی پرداختند.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.