وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

بیانیه انجمن بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (سپتامبر 2013)

با عنایت به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ با تأکید بر اصل کرامت انسانی و اصول عدالت، برابری و آزادی؛ با تأکید بر حق غیر قابل انکار ملتها برای تعیین سرنوشت خود و با تأکید بر وظیفه و تکلیف تمامی دولتها...

با عنایت به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ با تأکید بر اصل کرامت انسانی و اصول عدالت، برابری و آزادی؛ با تأکید بر حق غیر قابل انکار ملتها برای تعیین سرنوشت خود و با تأکید بر وظیفه و تکلیف تمامی دولتها، سازمانهای بین المللی، NGOها و نخبگان و گروههای مرجع اجتماعی برای مقابله با ظلم و نابرابری، دفاع از حقوق مظلومان و تلاش برای مقابله با مظاهر تبعیض و بی عدالتی و همچنین نقض حقوق بنیادین بشر، "انجمن بین المللی دیدبان عدالت" خواستار توجه بیشتر و نظارت مؤثر سازمانهای بین المللی و NGOها بر اجرای صریح و بدون تبعیض عدالت در عرصه های اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی بوده و بر این باور است که اجرای عدالت برای جامعه بشری می بایست توسط مجری عادل، آگاه و توانا صورت پذیرد تا بساط ظلم، تبعیض و نژادپرستی از جهان برچیده شده و عدالتی که مورد نظر و مطالبه ملتهای آزاده در اقصی نقاط جهان است بدون هیچگونه کاستی و یا خدشه ای تحقق پیدا کند. بنابراین لازم است سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی درجهت حفظ کرامت انسانی نسبت به هرگونه اقدام قدرت های سلطه گر برای جنگ افروزی و نقض حقوق بشر، احساس مسئولیت نموده و با محکوم کردن این اقدامات زمینه مشارکت واقعی و آزادانه ملتها در تعیین سرنوشت خویش و بهره گیری از ظرفیتهای درونی و منطقه ای درجهت تحقق ایده ها و آرمانهای خود را فراهم نمایند. تجربه جنگ های سه دهه اخیر در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه نشان از آن دارد که حل مشکلات منطقه با دخالت قدرت های فرامنطقه ای امکان پذیر نبوده و حضور نیروهای خارجی مشکلات منطقه را پیچیده تر می نماید زیرا آنها همواره بخاطر منافع سیاسی و اقتصادی، صلح و عدالت را قربانی مصلحت و سودجویی خویش نموده و ظلم مضاعفی را بر ملتهای این منطقه مستولی نموده اند. در همین راستا "انجمن بین المللی دیدبان عدالت" معتقد است که عدالت خواهی و عدالت یاری مرز جغرافیایی، نژادی و جنسیتی ندارد، همه انسانها در سپهر عدالت برابرند و استقرار عدالت و صلح پایدار مستلزم نفی هرگونه ستمگری، سلطه گری و سلطه پذیری در جهان می باشد.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.