وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

اهداف و فعالیتهای انجمن

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.

 

برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از: 

 

 1. حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.
 2. دانش افزایی، مهارت آموزی و توانمند سازی گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی.
 3. پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخصهای ملی و بین المللی.
 4. تلاش در جهت زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر در میان نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار.

همچنین برخی از فعالیتهای شاخص انجمن بشرح زیر می باشد:

 

 1. آموزش، تربیت و سازماندهی گزارشگران و دیدبانان عدالت در سرتاسر جهان.
 2. مشارکت حقوقی و تامین وکیل رایگان برای دفاع از حقوق قربانیان ظلم، تبعیض، بی عدالتی و پشتیبانی حقوقی ازفعالان جبهه مقاومت و ظلم ستیزی در اقصی نقاط جهان. 
 3. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه بین المللی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض نظام سلطه در جوامع مختلف  و پیگیری آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت.
 4. ارائه مشاوره به دستگاههای مسئول در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی در راستای استیفای هرچه بیشتر حقوق مردم.
 5. برگزاری جلسات و کارگاههای آموزش حقوق شهروندی، حقوق متهم و حقوق عمومی برای شهروندان ایرانی در مناطق مختلف کشور.
 6. راه اندازی کانونهای مردمی عدالتیاران در داخل و خارج از کشور جهت تقویت نظارت مدنی و غیردولتی بر تحقق عدالت.
 7. حضور در همایشها و گردهم آیی های اجتماعی در عرصه بین المللی و مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه غیردولتی در حوزه مبارزه با اشغالگری، نقض حقوق بشردوستانه، تبعیض و استقرار عدالت پایدار.

 

 

 

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.