وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی»

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.
محورهای آموزشی مدرسه عبارتند از: کودکان فراموش شده: مفهوم، اسناد و نهاد ها- اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین الملل- خشونت علیه کودکان در خانه، مراکز آموزشی و محیط کار- حمایت از کودکان در برابر آزار و خشونت در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی- راهکار های جلوگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان و ...
لازم به ذکر است که مدرسه تخصصی روز دوشنبه ۱۸ شهریور آغاز می شود و روز پنج شنبه ۲۱ شهریور خاتمه می یابد. این مدرسه در دانشگاه مفید قم برگزار می گردد و در هفت نشست علمی با روش آموزشی کلینیکی برگزار خواهد شد که به هفت موضوع برگزیده از حقوق کودک می پردازد. در هر روز دو نشست (صبح و بعد از ظهر) هر یک به مدت ۴ ساعت برگزار می شود و نیز در این دوره با همکاری یونیسف امکان دعوت و حضور دانشجویان افغان و تاجیک فراهم است.
برای اطلاع از شرایط کامل این دوره به پایگاه اینترنتی http://www.iau-ea.ac.ir مراجعه نمایید.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.