وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حملات نژادپرستانه در کمین نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس

بر اساس تحقیقات اخیر در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در كشورهای اروپایی، تقریباً نیمی از مؤسسات اسلامی انگلیس طی ۱۲ سال اخیر مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند

روزنامه "ایندیپندنت" چاپ انگلیس، پژوهشی را در مورد اقدامات اسلام ستیزانه در انگلیس و كوتاهی دولت این كشور نسبت به این مسئله منتشر كرده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد كه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از مساجد و مراكز اسلامی این كشور كه حدود ۷۰۰ مركز می‌باشند، از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا كنون مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.در این پژوهش اشاره شده است كه این حملات شامل مسلمانان و دارایی‌های آنان است.
تحلیل‌گران در این زمینه تأكید دارند كه دولت انگیس مدیریت واقعی خود را برای مقابله با اقدامات رو به رشد ضد اسلامی، از دست داده است به طوری كه برخی وزرای این كشور انجام اقدامات اسلام‌ستیزانه علیه مسلمانان انگلیس را نفی می‌كنند.
منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.